Aanvragers

Hoe vraag je een verblijfsvergunning aan?

Aanvragers

Aanvragen voor verblijfsvergunningen kan men doen bij het lokale hoofdkwartier van de politie (questura) of bij het postkantoor. De geldigheidsduur van vergunningen varieert van minimaal 6 maand tot onbepaalde tijd. Het feit of ze hernieuwbaar zijn of niet hangt af van het originele doel.

Een verblijfsvergunning voor een EU-burger zou voor 5 jaar geldig moeten zijn. De vereistheid van de documenten varieert naargelang je persoonlijke situatie en nationaliteit. Dit zou je op voorhand moeten nagaan en je zou ook een lijst moeten aanvragen. Geloof echter niet alles, tenzij het op papier staat (en dan kan het nog niet juist zijn)!

De volgende documenten zijn verplicht voor alle aanvragers:

 • Een geldig paspoort, met visum indien nodig, een fotokopie van de pagina's met informatie, inclusief een visum indien nodig;
 • Het ingevulde formulier IPS 209 (blauw) voor eerste keer aanvragen of IPS 2010 (groen) voor een hernieuwing – beschikbaar bij het lokale hoofdkwartier van de politie;
 • Je vorige vergunning als je een verlenging doet;
 • 4 pasfoto's (witte achtergrond)
 • Een belastingsstempel (marca da bollo) ter waarde van 30 euro (enkel voor niet-EU-burgers)

De volgende documenten zijn verplicht voor enkele mensen, afhankelijk van hun status:

 • Een geboortecertificaat (estratto di nascita dell’Anagrafe) voor elk kind onder de 18 jaar;
 • Een verblijfsvergunning, dat een kopie van een lease- of koopcontract of elektriciteitsrekening kan bevatten. Als je een huurder bent moet de eigenaar je een attest (attestazione) bezorgen dat je in zijn huis woont.
 • Een fotokopie van een echtgenoot vergunning als hij een buitenlander is of een fotokopie van de identiteitskaart van de echtgenoot als hij Italiaan is;
 • Een ziekteverzekering of een medisch certificaat, als je niet gedekt bent door het Italiaanse sociale zekerheidssysteem (of een ander sociale zekerheidssysteem);
 • Studenten vereisen een toelatingsbrief voor een onderwijsinstelling;
 • Werklozen of gepensioneerden hebben het bewijs nodig van hun financiële middelen.
 • Een certificaat van de familie-status (stato di famiglia), te verkrijgen bij het gemeentehuis in Italië of je trouw-(certificato di matrimonio) of scheiding certificaat (sentenza di divorzio) of andere papieren die naar je huwelijkse staat verwijzen. Als je in het buitenland getrouwd bent moet je ook een verklaring van het consulaat hebben (vertaald en bekrachtigd).
 • Een strafblad (fedina penale) - vele landen verstrekken deze niet, hoewel je naar de politie of regeringskantoor van je thuisland zou moeten gaan voor een 'bewijs van goed gedrag' te bekomen, waarmee te Italiaanse regering tevreden zal zijn;
 • Werknemers hebben een verklaring van de toekomstige werkgever nodig waarop staat dat hij de intentie heeft om je aan te werven (of dat je het werk hebt aangevangen). Op deze verklaring staat ook je professionele capaciteit en een nulla osta voor het werk;
 • Zelfstandigen hebben een BTW-nummer nodig of een vrijstellingsbrief en een certificaat van de registratie bij de kamer van koophandel of een brief van het erkende bedrijf;

Als je niet beschikt over de vereiste documenten zal je ze moeten afhalen. Bepaalde documenten moeten vertaald worden door een vertaler (traduttore autenticato) en bekrachtigd (vidimato) worden. Het is niet aanbevolen om documenten op voorhand te laten vertalen omdat het duur is en de vereisten hangen vaak af van de locatie van het kantoor en je nationaliteit. Sommige documenten moeten bekrachtigd worden door een openbare notaris (notaio) en alle kopies moeten een stempel krijgen met het opschrift 'officiële kopie' (copia ufficiale) bij het gemeentehuis of questura. Officiële documenten moeten altijd voorgelegd worden met officiële kopies.

Eens je aanvraag aanvaard is krijg je een getuigschrift. Met dit formulier kan je terugkeren naar het postkantoor of questura, wanneer je ook de status van je aanvraag wilt controleren. Het proces zal niettemin traag verlopen, ook al heb je de toelating om je status aanvraag te laten controleren.

Hernieuwingen

Een aanvraag tot hernieuwing van een verblijfsvergunning (op een groen formulier) moet je goed genoeg op voorhand doen (voor de vervaldatum). Wanneer je jouw verblijfsvergunning vernieuwt moet je jouw status hervernieuwen en hetzelfde documentenbewijs bezorgen als voor de originele aanvraag.

Als je zelfstandig bent heb je een fotokopie van je laatste belastingsaangifte en het betalingsbewijs nodig. Indien je in Italië werkt heeft de vernieuwing een geldigheidsduur van 2 jaar of zelfs een onbeperkte geldigheidsduur (een zogenaamde permanente verblijfsvergunning - tempo indeterminato), afhankelijk van hoelang je daar gewerkt hebt en andere factoren. Voor het vernieuwen van een verblijfsvergunning moet je kosten en boetes betalen voor een te late vernieuwing of de faling.

Verhuizing

Wanneer je verhuist moet je de questura op de hoogte brengen over je rechtsmacht van je nieuwe woning. Je moet ook het bewijs leveren van je nieuwe adres. Je verblijfsvergunning wordt dan geüpdate met je nieuwe adres. Dit is vooral belangrijk in het proces van de vernieuwing van je verblijfsvergunning, aangezien de verandering van het adres moet opgenomen worden vooraleer er een nieuwe vergunning wordt uitgegeven.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: