Gezondheidszorg

Het medische systeem

In Nederland bemoeit de overheid zich niet met de uitvoering van de gezondheidszorg. Particuliere zorgaanbieders (individuele beroepsbeoefenaren en zorginstellingen) zijn hiervoor verantwoordelijk. Wel blijft de overheid verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. 

Gezondheidszorg

Als je in Nederland woont of in Nederland loonbelasting betaalt ben je verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. 

Het basispakket

De overheid heeft een basispakket samengesteld. De zorgverzekeraars zijn verplicht dit basispakket aan te bieden en mogen niemand weigeren die zich hiervoor aanmeldt. Met het basispakket ben je verzekerd voor: 

 • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen
 • Ziekenhuisverblijf
 • Wijkverpleging 
 • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
 • Hulpmiddelen
 • Fysiotherapie tot 18 jaar 
 • Geneesmiddelen
 • Kraamzorg
 • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
 • Paramedische zorg (beperkte fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)
 • Stoppen met roken programma 
 • 3 IVF behandelingen 
 • Maximaal 3 behandeluren bij een dietist 

Je kunt, wanneer je dit noodzakelijk acht, een aanvullende verzekering voor afwijkende zorgbehoeften afsluiten bij je zorgverzekeraar. Let op: de zorgverzekeraar heeft niet, zoals bij het basispakket, een acceptatieplicht. De zorgverzekeraar is dan ook vrij om de tarieven van deze aanvullende verzekeringen te bepalen.

Ben je werkzaam in Nederland dan kun je eventueel via je werkgever een collectieve zorgverzekering afsluiten, dit is een goed alternatief. Dit kan vaak geld besparen. Je bent echter niet verplicht om deel te nemen aan deze collectieve zorgverzekering en een werkgever is niet verplicht om deze aan te bieden. Vraag dus goed na bij je werkgever wat de mogelijkheden zijn.

Wat zijn de tarieven van het basispakket?

De hoogte van de zorgpremies wordt ieder jaar opnieuw door de zorgverzekeraars vastgesteld en liggen voor het basispakket rond de €100 per maand. Hoewel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een rekenpremie vaststelt, bepalen de verschillende zorgverzekeraars het bedrag dat jij als verzekerde uiteindelijk dient te betalen door het hanteren van een opslag en een no-claim regeling. Hiermee concurreren de verzekeraars om de gunsten van de verzekerde. Er zijn diverse zorgverzekeraars waaruit je kunt kiezen, en een nieuw wetsvoorstel maakt het mogelijk om gemakkelijker te kunnen wisselen tussen zorgverzekeraars. Als je van zorgverzekeraar wilt wisselen dien je voor 1 januari de zorgverzekering schriftelijk op te zeggen. 

Verzekerden dienen daarnaast ook nog een inkomensafhankelijke bijdrage te betalen (tot een inkomen van € 30.000) waarover inkomstenbelasting verschuldigd is. Deze bijdrage staat bekent als de ZVW bijdrage. Dit bedraagt 6,5% voor verzekerden met een werkgever en 4,4% voor verzekerden zonder werkgever.

De tarieven tussen verschillende zorgverzekeraars kunnen verschillen. Het is dus verstandig om goed uit te zoeken bij welke zorgverzekeraar je een verzekering wilt afsluiten. Om je te helpen met deze keuze kun je terecht bij: www.kiesbeter.nl .

Met de jaren is de zorgverzekering voor een deel van de verzekerden duurder geworden. De overheid compenseert dit door het aanbieden van een zorgtoeslag. De Belastingdienst bepaalt op basis van je inkomen en je persoonlijke situatie of je in aanmerking komt voor een zorgtoeslag. Ook niet-Nederlanders komen in aanmerking voor een zorgtoeslag.

Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen premie te betalen en zijn gratis meeverzekerd voor de basisverzekering.

Basisverzekering voor niet-Nederlanders

De duur van je verblijf speelt een grote rol bij het bepalen of je wel of niet verplicht bent om een zorgverzekering in Nederland af te sluiten. Personen die minder dan een jaar in Nederland verblijven zijn niet verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Mocht je tijdens je tijdelijke verblijf gebruik maken van de Nederlandse gezondheidszorg bewaar dan altijd alle rekeningen, voorschriften en kwitanties om niet in de problemen te komen met je zorgverzekeraar in jouw land van herkomst. Ben je afkomstig uit een EU-land dan is het verstandig om bij je verzekeraar in je land van herkomst een Europese ziektekostenverzekeringskaart (European Health Insurance Card) aan te vragen. Deze kaart geeft je een betere toegang tot de Nederlandse gezondheidszorg en een snellere vergoeding van de gemaakte kosten. Let op: Deze kaart dekt geen medische behandeling op zich!

Niet-Nederlanders die zich op lange termijn in Nederland komen vestigen en personen die in Nederland een inkomen ontvangen zijn wel verplicht een zorgverzekering voor het basispakket af te sluiten. Let op: wanneer je dit niet doet kan er een boete bij je in rekening worden gebracht.

Niet-Nederlanders die zich in Nederland komen vestigen en loon ontvangen in het buitenland zijn niet altijd verplicht een basisverzekering af te sluiten. Dit hangt af van de duurzaamheid van je verblijf. Wanneer je verblijf van tijdelijke aard is ben je niet verplicht een basisverzekering af te sluiten.

Wanneer je verblijf voor een lange periode is dan zul je alsnog een basisverzekering moeten afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Regels over de duurzaamheid zijn onduidelijk, maar je kunt over het algemeen de volgende vuistregel hanteren:

 • Iemand die naar Nederland komt voor minder dan één jaar wordt vermoed tijdelijk in Nederland te verblijven;
 • Iemand die langer dan één jaar, maar korter dan drie jaar in Nederland verblijft, wordt vermoed duurzaam in Nederland te verblijven, maar kan zelf aantonen dat er sprake is van tijdelijk verblijf;
 • Iemand die langer dan drie jaar in Nederland verblijft, daarvan wordt aangenomen dat er sprake is van duurzaam verblijf.

Er wordt in alle gevallen gekeken of het middelpunt van je maatschappelijke leven in Nederland is. Dit hangt af van juridische (o.a verblijfstitel), economische (inkomen, belastingplicht) en sociale (lidmaatschap vereniging, familieband) factoren.

Is het alsnog onduidelijk of je wel of niet verplicht bent een basisverzekering af te sluiten dan dien je contact op te nemen met de verantwoordelijke instanties. Dit zijn onder andere:

Voor verdere informatie over de zorgverzekering kun je terecht bij: http://www.zorgverzekering.org/ .

Kijk op onze blog ExpatHealth.org  voor meer expat-gerelateerd nieuws over de Nederlandse gezondheidszorg en zorgverzekering. 

Als je in Nederland woont of in Nederland loonbelasting betaalt ben je verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. 

Het basispakket

De overheid heeft een basispakket samengesteld. De zorgverzekeraars zijn verplicht dit basispakket aan te bieden en mogen niemand weigeren die zich hiervoor aanmeldt. Met het basispakket ben je verzekerd voor: 

 • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen
 • Ziekenhuisverblijf
 • Wijkverpleging 
 • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
 • Hulpmiddelen
 • Fysiotherapie tot 18 jaar 
 • Geneesmiddelen
 • Kraamzorg
 • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
 • Paramedische zorg (beperkte fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)
 • Stoppen met roken programma 
 • 3 IVF behandelingen 
 • Maximaal 3 behandeluren bij een dietist 

Je kunt, wanneer je dit noodzakelijk acht, een aanvullende verzekering voor afwijkende zorgbehoeften afsluiten bij je zorgverzekeraar. Let op: de zorgverzekeraar heeft niet, zoals bij het basispakket, een acceptatieplicht. De zorgverzekeraar is dan ook vrij om de tarieven van deze aanvullende verzekeringen te bepalen.

Ben je werkzaam in Nederland dan kun je eventueel via je werkgever een collectieve zorgverzekering afsluiten, dit is een goed alternatief. Dit kan vaak geld besparen. Je bent echter niet verplicht om deel te nemen aan deze collectieve zorgverzekering en een werkgever is niet verplicht om deze aan te bieden. Vraag dus goed na bij je werkgever wat de mogelijkheden zijn.

Wat zijn de tarieven van het basispakket?

De hoogte van de zorgpremies wordt ieder jaar opnieuw door de zorgverzekeraars vastgesteld en liggen voor het basispakket rond de €100 per maand. Hoewel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een rekenpremie vaststelt, bepalen de verschillende zorgverzekeraars het bedrag dat jij als verzekerde uiteindelijk dient te betalen door het hanteren van een opslag en een no-claim regeling. Hiermee concurreren de verzekeraars om de gunsten van de verzekerde. Er zijn diverse zorgverzekeraars waaruit je kunt kiezen, en een nieuw wetsvoorstel maakt het mogelijk om gemakkelijker te kunnen wisselen tussen zorgverzekeraars. Als je van zorgverzekeraar wilt wisselen dien je voor 1 januari de zorgverzekering schriftelijk op te zeggen. 

Verzekerden dienen daarnaast ook nog een inkomensafhankelijke bijdrage te betalen (tot een inkomen van € 30.000) waarover inkomstenbelasting verschuldigd is. Deze bijdrage staat bekent als de ZVW bijdrage. Dit bedraagt 6,5% voor verzekerden met een werkgever en 4,4% voor verzekerden zonder werkgever.

De tarieven tussen verschillende zorgverzekeraars kunnen verschillen. Het is dus verstandig om goed uit te zoeken bij welke zorgverzekeraar je een verzekering wilt afsluiten. Om je te helpen met deze keuze kun je terecht bij: www.kiesbeter.nl .

Met de jaren is de zorgverzekering voor een deel van de verzekerden duurder geworden. De overheid compenseert dit door het aanbieden van een zorgtoeslag. De Belastingdienst bepaalt op basis van je inkomen en je persoonlijke situatie of je in aanmerking komt voor een zorgtoeslag. Ook niet-Nederlanders komen in aanmerking voor een zorgtoeslag.

Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen premie te betalen en zijn gratis meeverzekerd voor de basisverzekering.

Basisverzekering voor niet-Nederlanders

De duur van je verblijf speelt een grote rol bij het bepalen of je wel of niet verplicht bent om een zorgverzekering in Nederland af te sluiten. Personen die minder dan een jaar in Nederland verblijven zijn niet verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Mocht je tijdens je tijdelijke verblijf gebruik maken van de Nederlandse gezondheidszorg bewaar dan altijd alle rekeningen, voorschriften en kwitanties om niet in de problemen te komen met je zorgverzekeraar in jouw land van herkomst. Ben je afkomstig uit een EU-land dan is het verstandig om bij je verzekeraar in je land van herkomst een Europese ziektekostenverzekeringskaart (European Health Insurance Card) aan te vragen. Deze kaart geeft je een betere toegang tot de Nederlandse gezondheidszorg en een snellere vergoeding van de gemaakte kosten. Let op: Deze kaart dekt geen medische behandeling op zich!

Niet-Nederlanders die zich op lange termijn in Nederland komen vestigen en personen die in Nederland een inkomen ontvangen zijn wel verplicht een zorgverzekering voor het basispakket af te sluiten. Let op: wanneer je dit niet doet kan er een boete bij je in rekening worden gebracht.

Niet-Nederlanders die zich in Nederland komen vestigen en loon ontvangen in het buitenland zijn niet altijd verplicht een basisverzekering af te sluiten. Dit hangt af van de duurzaamheid van je verblijf. Wanneer je verblijf van tijdelijke aard is ben je niet verplicht een basisverzekering af te sluiten.

Wanneer je verblijf voor een lange periode is dan zul je alsnog een basisverzekering moeten afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Regels over de duurzaamheid zijn onduidelijk, maar je kunt over het algemeen de volgende vuistregel hanteren:

 • Iemand die naar Nederland komt voor minder dan één jaar wordt vermoed tijdelijk in Nederland te verblijven;
 • Iemand die langer dan één jaar, maar korter dan drie jaar in Nederland verblijft, wordt vermoed duurzaam in Nederland te verblijven, maar kan zelf aantonen dat er sprake is van tijdelijk verblijf;
 • Iemand die langer dan drie jaar in Nederland verblijft, daarvan wordt aangenomen dat er sprake is van duurzaam verblijf.

Er wordt in alle gevallen gekeken of het middelpunt van je maatschappelijke leven in Nederland is. Dit hangt af van juridische (o.a verblijfstitel), economische (inkomen, belastingplicht) en sociale (lidmaatschap vereniging, familieband) factoren.

Is het alsnog onduidelijk of je wel of niet verplicht bent een basisverzekering af te sluiten dan dien je contact op te nemen met de verantwoordelijke instanties. Dit zijn onder andere:

Voor verdere informatie over de zorgverzekering kun je terecht bij: http://www.zorgverzekering.org/ .

Kijk op onze blog ExpatHealth.org  voor meer expat-gerelateerd nieuws over de Nederlandse gezondheidszorg en zorgverzekering. 

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: