Verblijfsvergunning

Hoe krijg ik een verblijfsvergunning?

Verblijfsvergunning

Iedere vreemdeling – met uitzondering van vreemdelingen uit een EU/EER-land of vreemdelingen met de Zwitserse nationaliteit – die naar Nederland komt dient zich binnen drie werkdagen te melden bij de politie van de gemeente waar hij of zij verblijft. Om een Nederlandse verblijfsvergunning aan te vragen dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Wanneer je langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven en om in aanmerking te komen voor een Nederlandse verblijfsvergunning dien je in het bezit te zijn van een MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf). Indien je komt uit een MVV-plichtig land dien je een MVV aan te vragen bij de Nederlandse ambassade of consulaat in je land van herkomst.

Echter niet iedereen is MVV-plichtig. Ben je afkomstig uit één van de volgende landen, dan heb je geen MVV nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen: Australië, België, Canada, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad, Zweden,Zuid-Korea en Zwitserland.

Voorwaarden voor een verblijfsvergunning

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden hangen af van de reden van je verblijf in Nederland: werk, studie, gezinsvorming, familiebezoek, etc. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of je aan de voorwaarden voldoet en of je de juiste documenten hebt. Er is een aantal voorwaarden waaraan je altijd moet voldoen. Je moet bijvoorbeeld altijd een geldig paspoort hebben. Voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning moet je ook een tuberculoseonderzoek ondergaan en een ziektekostenverzekering hebben.

Wanneer je niet zeker bent of je aan alle voorwaarden voldoet om een verblijfsvergunning aan te vragen dien je contact op te nemen met de IND via +31 20 889 30 45 of www.ind.nl .

Wanneer je voldoende informatie hebt ingewonnen en de benodigde documenten hebt verzameld kun je het aanvraagformulier invullen en de kosten betalen bij het dichtstbijzijnde gemeentekantoor. Om een verblijfsvergunning aan te vragen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je hebt een geldig paspoort
  • Je hebt geen strafblad
  • Je bent geen gevaar voor de openbare orde, openbare rust of nationale veiligheid
  • Jij of je verblijfgever beschikt over voldoende financiële middelen, bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid, om te voorzien in je levensonderhoud
  • Je bent bereid om mee te werken aan een onderzoek naar tuberculose
  • Je hebt een ziektekostenverzekering afgesloten die dekkend is in Nederland.

Het kan zijn dat het doel van je verblijf extra voorwaarden met zich meebrengt. Controleer goed of dit het geval is op de website van de IND (www.ind.nl ).

Kom je naar Nederland voor Academische redenen, kijk dan op www.nuffic.nl  voor meer informatie.

Waar en hoe dien ik mijn verblijfsvergunning aan te vragen?

Als je MVV-plichtig bent wordt bij het aanvragen van een MVV ook de procedure gestart voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Dat is de toegangs- en verblijfsprocedure (tev). Een TEV vraag je aan bij de Nederlandse ambassade of consulaat in eigen land. Wanneer je een referent hebt bijvoorbeeld je werkgever of een in Nederland verblijvende partner dan kan deze een aanvraag doen in Nederland. De behandeling van de aanvraag moet je afwachten in eigen land. Er zijn echter een paar uitzonderingen die je kunt terugvinden op de website van de IND . Als je niet niet in het bezit bent van een MVV dan kun je geen aanvraag doen voor een TEV. 

Jij of je referent moet een formulier invullen waarmee de IND kan toetsen of je aan alle voorwaarden voldoet. De vereiste documenten zijn afhankelijk van de reden (onderwijs, werk, familie) voor uw verblijf in Nederland. Op je aanvraagformulier staat aangegeven welke documentatie je nodig hebt. Niet volledig ingevulde formulieren worden direct afgewezen. Daarnaast moeten alle documenten Nederlandstalig, Franstalig, Duitstalig of Engelstalig zijn. Anderstalige documenten moet je laten vertalen door een geregistreerde en beëdigde vertaler. Bij de aanvraag moet je de vertaling en het originele document toevoegen. Twijfel je of je aan alle voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met de IND door te bellen naar het nummer 088-0430430. De IND is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 of via hun website .  

Als je alle benodigde documenten hebt verzameld dan kun je een aanvraag indienen. Afhankelijk van je aanvraag, kun je deze op twee manier indienen:

  • TEV procedure: je referent verstuurt de aanvraag per post naar het adres wat op het formulier staat aangegeven. Als je geen referent hebt, dan moet je je aanvraag indienen bij de Nederlandse ambassade of consulaat in eigen land.
  • Als je niet MVV-plichtig bent: je referent verstuurt de aanvraag per post naar het adres wat op het formulier staat aangegeven; je levert je aanvraag in bij de Nederlandse ambassade of consulaat in eigen land; je verstuurt je aanvraag per post eenmaal je bent aangekomen in Nederland of je dient het persoonlijk in bij de IND.   

Kosten

Als de IND eenmaal je aanvraag heeft ontvangen sturen zij je instructies over hoe je de kosten ook wel leges genoemd moet betalen. Deze kosten kunnen contant of met de betaalpas betaalt worden; creditcards worden niet geaccepteerd. Als je je aanvraag persoonlijk indient bij het IND kantoor dan moet je de kosten aan de balie betalen. Mocht je aanvraag afgewezen worden dan worden de kosten niet vergoed. Als betalingsbewijs wordt er een sticker op je paspoort geplakt. Deze sticker staat ook bekend als verblijfsaantekening. Dit is het bewijs dat je rechtmatig toestemming hebt om in Nederland te verblijven zolang je aanvraag in behandeling is.    

Wachttijd

De IND beoordeelt jouw aanvraag en toetst of je aan alle eisen voldoet. De behandelingsprocedure kan 90 dagen duren. Zorg er daarom voor dat je je aanvraag ruim van te voren indient. Na 90 dagen ontvang je bericht of je verblijfsvergunningsaanvraag is toegekend of afgewezen.   

Positief bericht 

Als je aanvraag wordt ingewilligd ontvang je hierover schriftelijk bericht. Je kan je MVV vergunning ophalen bij de Nederlandse ambassade of consulaat in je eigen land. Hiervoor dien je een afspraak te maken. Je hebt drie maanden de tijd om je MVV sticker op te halen vanaf het moment dat je schriftelijk bericht hebt gekregen. De geldigheidsduur van je paspoort moet langer zijn dan je MVV vergunning. Je verblijfsvergunning kun je binnen twee weken ophalen bij de regionale IND kantoor. Bij het afhalen zijn vingerafdrukken, een paspoortfoto en een handtekening vereist. 

Je ontvangt een brief met daarin de details over waar en wanneer je de TEV kunt ophalen. Bij het ophalen krijg je een brochure waarin je rechten en plichten als een inwoner in Nederland wordt uitgelegd. 

Afwijzing 

Een afwijzing wordt schriftelijk meegedeeld. In de brief worden de redenen waarom de TEV of MVV aanvraag is afgewezen toegelicht en wordt er meegedeeld of je opnieuw een aanvraag kunt doen of bezwaar kunt maken.  

Bij aankomst

Behalve het ophalen van je verblijfsvergunning ben je verplicht om een tuberculose onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek moet binnen drie maanden na de datum waarop de aanvraag om een verblijfsvergunning is toegewezen worden gedaan. Voor het onderzoek moet je een afspraak maken bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). 

Daarnaast moet je je inschrijven bij de gemeente voor de Basisregistratie Personen database. Hiervoor heb je een vertaalde en legale uittreksel nodig van je geboortewijs. 

Als laatste kun je worden verplicht om een inburgeringstraject te volgen. Je ontvangt hierover bericht van DUO. Mocht je na het verstrijken van je inburgeringstermijn niet zijn geslaagd dan mag je niet meer langer in Nederland verblijven. Meer informatie over het inburgeringstraject is te vinden op deze website .

Gefeliciteerd! Je bent nu officieel een inwoner van Nederland en je kunt beginnen met genieten van het leven in Nederland. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Immigratie -en Naturalisatiedienst .  

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: