Toelating universiteit

Toelatingseisen voor universiteiten

Toelating universiteit

Buiten een goede kennis van de Duitse taal moet je bepaalde certificaten bezitten waarmee je je kunt inschrijven in een Oostenrijkse universiteit.

Als buitenlander (of stateloos) moet je aan een aantal eisen voldoen bij het toelatingsexamen, waardoor je als een reguliere student aan een Oostenrijkse universitaire opleiding kan deelnemen.

Certificaten en diploma's

 • De kandidaat heeft niveau A van het middelbare school diploma [Reifeprüfungszeugnis] die gelijkwaardig is aan een Oostenrijkse Matura certificaat, of heeft bewijs van voltooiing van een drie jarige (minimaal) studie op een andere middelbare onderwijsinstelling.
 • De certificering moet gelijkwaardig zijn, voor toelating tot de gewenste studie, aan een universiteit in het land waarin het is verworven. Alle andere studie-gerelateerde eisen (toelatingsexamen) moeten worden voldaan in het land waar niveau A of hogeschool diploma is afgegeven.
 • Als de gewenste opleiding in Oostenrijk niet wordt aangeboden in het land van herkomst, dan is een bewijs van de meest gerelateerde opleiding van belang. Alleen als het land geen universiteit heeft hoeft dit bewijs niet te worden ingediend.
 • Daarbij moet de kandidaat beschikken over voldoende kennis van de Duitse taal. Zo nodig moet er een examen worden afgenomen.

Belangrijk: Een buitenlandse student moet zich registreren vóór 1 september of vóór 1 februari elk jaar voor het volgende semester.

Belangrijke documenten:

Zorg ervoor dat u alle documenten op tijd voorbereidt. Hoe beter je je papierwerk bij elkaar hebt, hoe sneller het hele proces kan worden voltooid.

 • Paspoort, identiteitskaart of het bewijs van burgerschap in combinatie met een officieel identiteitsbewijs met foto [amtlicher Lichtbildausweis]
 • Niveau A, middelbare school diploma of gelijkwaardig certificaat
 • Transcript met cijfers van het laatste schooljaar
 • Verschillende ingevulde formulieren (verkrijgbaar bij registratiekantoren van de desbetreffende universiteiten): Aanvraagformulier voor toelating, registratie formulier, formulier voor de statistieken, studenten identiteitsbewijs met een bijgevoegde foto, formulier voor voortzetting
 • Een tweede foto
 • Een bankafschrift voor ontvangst van betaling van collegegeld [Studienbeitrag] alleen wanneer de kandidaat niet is vrijgesteld van deze betaling.

Belangrijk: Alle documenten moeten worden ingediend in de oorspronkelijke vorm en in een Duitse vertaling, die erkend wordt in het land van herkomst en werd erkend door de Oostenrijkse vertegenwoordiging [Österreichische Vertretungsbehörde] in het land van herkomst.

Collegegeld

De betaling van het collegegeld is de eerste vereiste om te kunnen deelnemen (Studienzulassung) aan een studie in Oostenrijk.

Belangrijk: Het onderwijs wordt slechts eenmaal per semester betaald, ook wanneer er meerdere opleidingen worden gevolgd op hetzelfde moment. Als je tijdens het volgen van een studie aan de universiteit ook een specialisatie volgt waarbij je collegegeld betaald, dan ben je verplicht dit bedrag tweemaal te betalen.

Bedrag aan collegegeld

 • Oostenrijkse studenten en EU- of EG-burgers: € 363,36 per semester
 • Niet-EU- of EG-burgers: € 726,72 per semester

Daarbij moeten studenten de volgende collegekosten ook betalen:

 • Extra kosten studenten (Oostenrijkse Studenten Unie): € 16,50 per semester
 • Verzekeringspremie: € 0,36 per semester

De kosten voor de studenten unie [ÖsterreichischeHochschülerschaft (OH)] en de verzekeringspremie zijn hetzelfde voor Oostenrijkers en niet-Oostenrijkers. Beide bedragen zullen worden geheven op hetzelfde moment als het collegegeld.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: