Glossary

Gebruikelijke Franse uitdrukkingen en afkortingen

Gebruikelijke Franse uitdrukkingen en afkortingen

Acte de naissance = Geboortecertificaat

APS, Autorisation provisoire de séjour = Voorlopige verblijfsvergunning

APT, Autorisation provisoire de travail = Tijdelijke werkvergunning

Autorisation de travail = Werkvergunning

Cartes de séjour = Verblijfsvergunning

CR, Carte de résident = Permanente verblijfsvergunning

CRA, Carte de résident de ressortissant algérien = Speciale permanente verblijfsvergunning die van toepassing is op sommige Algerijnen

CST, Carte de séjour temporaire = Tijdelijke verblijfsvergunning

DDTEFP, Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle = de afdeling voor Werk, Dienstverband en Opleiding

Départment = Administratieve eenheid binnen Frankrijk

EEE, Espace Economique Européen = EER, Europese Economische Ruimte (alle 28 lidlanden van de Europese Unie en Ijsland, Lichtenstein en Noorwegen)

Espace Schengen = Schengengebied

Etat civil = gelijk aan geboorte- en huwelijkscertificaten

Mairie = Stadshuis

Préfecture de Police = Frans administratief lichaam dat de leiding heeft over politie, wet- en regelgeving binnen haar afdeling

Pôle Emploi = Nationaal Frans Arbeidbureau

OMI, Office des migrations internationales = Nationale Franse diensten voor internationale migratie

Récépissé de demande de carte de séjour = Ontvangstbewijs dat een aanvraag voor een verblijfsvergunning erkent

Services des étrangers = bureau voor buitenlanders binnen de Préfecture, dat verblijfsvergunningen verschaft

Sous-préfecture = lokaal Frans administratief lichaam (onder de Préfecture) dat de leiding heeft over politie, wet-en regelgeving binnen deze afdeling

Titres de séjour = Verblijfsvergunningen

UE, Union Européen = EU, Europese Unie (28 landen)

Visa de court séjour = Kort-verblijf/korte-termijn visum

Visa de long séjour = Lang-verblijf/lange-termijn visum

Visa de transit aéroportuaire = Doortochtvisum

Visa long séjour temporaire = Tijdelijk lange-termijn visum


www.justlanded.com © 2003-2021 Just Landed