Werkvergunningen

Regelgeving en aanvraagprocedure

Canada is erg in trek bij geschoolde werknemers. Dit artikel beschrijft wie er in aanmerking komt voor een Canadese werkvergunning, de procedures die men moet doorlopen om er één te verkrijgen en de diverse regelgevingen betreffende de Canadese werkvergunningen.

Ieder jaar komen bijna 100,000 tijdelijke werknemers naar Canada toe om aan een baan te beginnen binnen een branche waar een tekort aan personeel is. Het CIC (Citizenship and Immigration Canada) verstrekt visums daar waar een dergelijk tekort is ontstaan en houdt rekening met de bijdrage die deze werknemers aan de Canadese economie kunnen leveren. In de meeste gevallen van tijdelijk werk is de werknemer verplicht in het bezit te zijn van een geldige werkvergunning.

Wie heeft een werkvergunning nodig?

Om in aanmerking te komen voor een werkvergunning moet je aan meerdere voorwaarden voldoen. Ten eerste moet een Canadese werkgever je een baan hebben aangeboden. Wanneer dit het geval is dan geeft het HRSDC (Human Resources and Skills Development Canada) een arbeidsmarkt ‘opinie’ of simpelweg een bevestiging van de aan jou aangeboden baan.

Het HRSDC bepaalt of het werkaanbod van de werkgever legitiem is, en of het van belang voor de Canadese arbeidsmarkt is dat je aan de werkzaamheden begint. Wanneer er bijvoorbeeld een tekort is aan computerprogrammeurs en jij bent in het bezit van de juiste programmeervaardigheden dan heb je een grotere kans dat je aanvraag wordt goedgekeurd.

Sommige individuen kunnen worden vrijgesteld van enkele voorwaarden om in het bezit te komen van een werkvergunning. Zo is het mogelijk om een werkvergunning te verkrijgen zonder de bevestiging van het HRSDC als je behoort tot één van de volgende groepen:

Bijkomende verplichtingen

Om in Canada legaal aan het werk te gaan op de arbeidsmarkt moet je in het bezit zijn van een SIN-kaart (Social Insurance Number). Deze kaart kan worden verkregen bij het HRSDC (Human Resources and Skills Development Canada) door middel van het tonen van je paspoort en een geldige werkvergunning.


www.justlanded.com © 2003-2021 Just Landed