Belastingen

Belastingen, verzekeringen en pensioenen

Om het welvaartsysteem in Canada te financieren betalen Canadezen een combinatie van landelijke, provinciale en gemeentelijke belastingen. De opbrengsten hiervan worden gebruikt om verschillende gemeenschappelijke diensten en goederen te financieren, zoals het openbaar vervoer, de gezondheidszorg en het onderwijssysteem.

Inkomstenbelasting

Vrijwel iedereen in Canada betaalt een vorm van belasting waarvan de landelijke en gemeentelijke belastingen de meest gebruikelijke zijn. De meest recente belastingtarieven zijn te vinden op de website van de Canada Revenue Agency (CRA).

Werknemersverzekering: Employment Insurance (EI)

In het geval dat je je baan kwijtraakt zonder hier zelf voor verantwoordelijk te zijn biedt het HRSDC (Human Resources and Skills Developmet Canada) financiĆ«le ondersteuning in de vorm van een werkloosheidsuitkering. Ga naar de website van het HRSDC  voor meer informatie.

Pensioenen: Canada Pension Plan (CPP)

Iedere werknemer die gedurende zijn loopbaan geld heeft afgestaan aan een nationaal pensioenplan komt na het stoppen met werken in aanmerking voor pensioen. Ga voor meer informatie naar: www.sdc.gc.ca/en/isp/cpp/cpptoc.shtml .


www.justlanded.com © 2003-2021 Just Landed