De gezondheidszorg

Het Canadese stelsel van de gezondheidszorg

Het openbare Canadese zorgstelsel heeft als doelstelling om iedereen als gelijke te behandelen en de Canadese gezondheidswet staat hiervoor garant. Hoewel de nationale overheid garant staat voor de financiële ondersteuning zijn het de provinciale overheden die verantwoordelijk zijn voor het managen van de gezondheidszorg.

De provincie van Ontario heeft bijvoorbeeld het OHIP (Ontario Health Insurance Plan) die opdraait voor de kosten van de gezondheidszorg voor de inwoners van Ontario en andere provincies. Canadese gezondheidszorg is gratis voor permanente inwoners wanneer het gaat om ‘medisch noodzakelijke’ ingrepen. Voor de meeste behandelingen moet echter worden betaald. Wanneer de behandeling niet wordt gezien als ‘medisch noodzakelijk’ (bijvoorbeeld plastische chirurgie) zal het openbare stelsel niet opdraaien voor de kosten. Het merendeel van de Canadezen heeft een eigen verzekering of wordt verzekerd door de werkgever en hoeft zo dus niet voor (de totale) kosten op te draaien.

Het Canadese openbare zorgstelsel maakt geen onderscheid tussen individuen en biedt haar diensten en voorzieningen aan iedereen aan ongeacht hun verzekeringsstatus. De publieke opinie over ziekenhuizen is de afgelopen jaren verslechterd door de druk bezette ziekenhuisbedden en overbevolkte eerste-hulp diensten.

Een Canadees gerechthof oordeelde recentelijk dat een individu mag kiezen tussen openbare en privé gezondheidsvoorzieningen. Het is echter illegaal om buiten het openbare stelsel ‘medisch noodzakelijke’ behandelingen uit te voeren. Voor niet-medisch noodzakelijke behandelingen (zoals plastische chirurgie) kun je echter wel bij een aantal privé ondernemingen terecht.

Kom ik in aanmerking voor gezondheidszorg?

Om in aanmerking te komen voor gezondheidszorg en om gebruik te maken van verschillende diensten moet je in het bezit zijn van een permanente verblijfsvergunning. Sommige vluchtelingen krijgen een verblijfsvergunning tijdens hun verblijf in Canada en komen in zo ook aanmerking voor gezondheidszorg.

Je komt pas in aanmerking voor openbare gezondheidszorg drie maanden nadat je een verblijfsvergunning hebt gekregen. In deze periode van drie maanden dien je een privé zorgverzekering aan te schaffen.

Om een zorgpas aan te vragen zul je over drie van de volgende documenten moeten beschikken:

Voor permanente bewoners / permanente immigranten (Landed Immigrants):

Voor staatloze personen:

Verschillende provincies kunnen verschillende regels hebben. Ga voor meer informatie naar de Health Canada website. Bijvoorbeeld, om in aanmerking te komen voor provinciale gezondheidszorgverzekering dien je in Ontario te behoren tot één van de volgende categorieën:


www.justlanded.com © 2003-2021 Just Landed