Beurzen en stimulansen

Financiële hulp bij het opstarten van een zaak

Een belangrijk aspect bij het financiëren van je zaak is het gebruik maken van beurzen of stimulansen, waarvoor je in aanmerking komt. In theorie is er veel financiële steun beschikbaar in Spanje, via de Europese Unie en op nationaal, regionaal, provenciaal en lokaal niveau (vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen).

Het te pakken krijgen en het trekken van de juiste beurs is een andere zaak. Tracht het proces zo vroeg mogelijk te starten maar calculeer het niet bij je financiële projecten. Het aanvraagproces kan maanden tot jaren duren. Zelfs wanneer een beurs goedgekeurd is, kan de integratie in het systeem een lastig proces zijn.

Je zal echter advies moeten vragen aan iemand die vertrouwd is met de beschikbaarheid van de beurzen en de reguleringen en voorwaarden. Je kan het best bij je boekhouder terecht voor financieel advies. Een andere goede informatiebron is de website van het Spaanse Ministerie voor Industrie, Toerisme en Handel . Deze bevat gedetailleerde informatie over de criteria van beurzen van de centrale regering en degene die toegekend werden door zelfstandige regio's, gemeenteraden en stadsraden.

Bepaalde Spaanse Kamers van Koophandel kunnen ook info verschaffen, alsook de kantoren voor creatie van een zaak (Ventanilla Unica Empresarial/VUE). Hoewel deze laatste hun info niet altijd beschikbaar is in het Engels. De Madrileense Kamer van Koophandel  heeft beschikbare info in het Engels op hun website, dat een nuttig referentiepunt vormt.

'The Dirección General de Política de la PYME' (www.ipyme.org – enkel in het Spaans) en de associatie voor kleine- en middelgrote ondernemingen zijn interessante organisaties in de Spaanse zakenwereld en ze geven ondernemers aanzienlijke steun. Als je niet vlot Spaans spreekt kan je iemand zoeken die je helpt om met hen in contact te komen.

Denk eraan dat een beurs, aangeboden door de staat of door een autonome regio, geregeerd wordt door de reguleringen dat de EU heeft vastgesteld voor al zijn leden. Steun en stimulansen zijn enkel in regio's toegelaten die voldoen aan de EU criteria, waarvan je meer details kan vinden op de deze website .

Beurzen van de Europese Unie

Beurzen van de Europese Unie zijn moeilijk op te sporen. Een aantal websites kunnen je zoektocht vergemakkelijken, zoals de volgende:

Beurzen op Nationaal Niveau

Vele informatiebronnen over beurzen en subsidies op Nationaal Niveau zijn enkel in het Spaans. Hoewel de website van Econet  in het Engels geraapleegd worden. Econet is een soort tussenpersoon tussen aanvragers en toekenners. Zij geven advies en helpen met gekwalificeerde info. Het is één van de belangrijkste organisaties bij het bekomen van de nodige beurs. De associatie van kleine- en middelgrote bedrijven helpt ook bij het bekomen van een beurs en stimulansen op een nationaal niveau, waarvan sommige bedoeld zijn voor specifieke kleine- en middelgrote bedrijven (pequeñas y medianas empresas/PYME). Details over de beschikbare leningen aan 'PYME's' zijn hieronder in detail uitgelegd.

Beurzen op het Autonome Gemeentelijke Niveau

Elk van de 17 autonome gemeenschappen in Spanje heeft een investering promotie agentschap. De website van het Spaanse Ministerie voor Industrie, Toerisme en Handel  voorziet linken naar alle relevante websites. Enkele zijn beschikbaar in het Engels, maar de meeste in het Spaans. Hou er rekening mee dat elke beurs of stimulans, door zowel de staat of een autonome regio aanboden, geregeerd wordt door de reguleringen van de EU. Hulp en stimulansen worden enkel in regio's toegelaten die beantwoorden aan de juiste criteria. Deze info wordt ook in detail weergegeven op de 'Invest In Spain' website.

Andere beurzen en stimulansen

Financiële steun wordt op verschillende niveaus aangeboden (autonome regio's, gemeente- en stadsraden) aan bedrijven die werkgelegenheid scheppen onder de 'benadeelden'. Als je mensen aanwerft die voor meer dan 6 maand werkloos zijn of als je vrouwen aanstelt, vooral oudere vrouwen in een milieu waar vrouwen traditioneel ondervertegenwoordigd zijn, kom je in aanmerking voor kortingen tussen 20% en 100% op de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

Als je jobs onder de lokale gemeenschap creëert kan je ook genieten van behoorlijke subsidies, vooral tijdens het eerste jaar nadat je bedrijf geïncorporeerd is. De lokale Kamer van Koophandel zal je stimulansen geven dat toepasselijk zijn op jouw situatie en verdere informatie kan je vinden op de website van 'Invest in Spain' .


www.justlanded.com © 2003-2020 Just Landed