Voor welke school kies je?

Een staatsschool of privé-school?

Als je kan kiezen tussen staats- of privé-onderwijs in Italië en tussen Italiaanse- of buitenlandse taalscholen, zal de volgende informatie je helpen bij je keuze.

De taal kiezen waarin men les zal volgen is waarschijnlijk één van de belangrijkste keuzes bij het kiezen van een school voor je kinderen. Hoe zien jij en je kinderen de onderwijstoekomst van hen in Italië? Wat is de beste taal op lange termijn voor je kinderen? Is er een school in Italië die lesgeeft in je moedertaal?

Slechts enkele privé- en buitenlandsescholen geven les in het Engels in Italië. Als je kind naar een andere school gaat, moeten ze alle vakken in het Italiaans meevolgen. Voor de meeste kinderen is het studeren in het Italiaans geen stokpaardje, vooral voor jonge kinderen die zich snel aanpassen. Tot 10 of 12 jaar kan men een taal gemakkelijk aanleren. Daarna gaat het allemaal wat trager. De laatste jaren hebben Italiaanse staatsscholen een grote inspanning geleverd om buitenlandse kinderen te integreren. Er worden zowel intensieve Italiaanse cursussen gegeven als culturele activiteiten.

Niettemin hebben sommige kinderen het moeilijk om Italiaans te leren en vele buitenlandse ouders zorgen voor privé-lessen voor hun kinderen. Vaak gebeurt dit met kinderen van andere buitenlandse ouders in de omgeving. Ook sturen ze hun kinderen naar internationale scholen, waar de lessen in het Engels gegeven worden en kunnen dan rustig Italiaans aanleren zonder druk.

In het algemeen is Engels de tweede taal die onderwezen wordt in staatsscholen in Italië. Dit vak is verplicht in de basisschool en gaat verder in het middelbaaronderwijs. Het onderwijsniveau doet echter weinig om de schriftelijke- en leesvaardigheden in het Engels van het kind op peil te houden. Er zijn weinig Italiaanse studenten die vlot Engels kunnen wanneer ze het school verlaten.

In sommige gebieden van Italië, zijn Frans en Duits de meest gesproken talen. Italiaans is dan de tweede taal. Scholen in de Val d'Aosta (Frans) en de Trentino-Alto Adige regio (Duits) geven les in 2 talen. Tweetalig zijn is vaak een vereiste voor de latere carrière. Andere minder belangrijke talen kunnen ook opgenomen worden in het schoolleerplan zoals: Sloveens, Albanees en Grieks. Dit gebeurt slechts als er genoeg vraag is van de ouders.

Andere belangrijke zaken

Je moet ook rekening houden met het volgende:

Neem ook het middelbaaronderwijs en de verdere studies in overweging in Italië (of een ander land) en of Italiaanse examens erkend worden in je thuisland of in het land waar je gaat wonen nadat je Italië verlaat. Als staatsscholen, noch privé-scholen in Italië aan je behoeftes voldoen, kan je je kind misschien naar een internaat sturen.

Vraag meningen en advies aan anderen die geconfronteerd werden met dezelfde beslissingen en problemen. Probeer zoveel mogelijk informatie te bekomen van zoveel mogelijk bronnen vooraleer je een beslissing neemt. Spreek met leerkrachten en ouders van de kinderen die naar je school gaan. De meeste ouders praten over alternatieven met hun kinderen vooraleer ze een beslissing nemen.


www.justlanded.com © 2003-2020 Just Landed