De Nederlandse Nationaliteit

Hoe kan ik Nederlander worden?

Mensen van buitenlandse afkomst die al voor een bepaalde tijd legaal in Nederland verblijven, kunnen de Nederlandse nationaliteit aanvragen mits zij de Nederlandse taal voldoende beheersen, en in het bezit zijn van een geldige geboorteakte. Over het algemeen dien je je huidige nationaliteit(en) op te geven/te laten vervallen.

Het verkrijgen van het Nederlandse staatsburgerschap brengt een aantal voordelen en gevolgen met zich mee. Dit zijn onder andere:

Om het Nederlanderschap te verkrijgen dien je te beschikken over bepaalde documenten en je dient te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Je dient in alle gevallen te beschikken over een geldig verblijfsdocument.

Nederlander worden

Het is belangrijk dat je voldoende ingeburgerd bent en Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. Dit kun je bewijzen door succesvol een inburgeringstoets af te ronden.

Er zijn in Nederland twee procedures om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen: de optieprocedure en naturalisatie. Ga goed na voor welke procedure je in aanmerking komt. Voor de voorwaarden kun je terecht bij de website van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst): www.ind.nl .

Optieprocedure

De optieprocedure is een vereenvoudigde versie van de naturalisatieprocedure. Om voor deze procedure in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je dient een optieverklaring af te leggen bij de gemeente (afdeling Burgerzaken) waar je woont en deze onderzoekt dan je aanvraag. De documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits geschreven zijn. Anderstalige documenten worden niet geaccepteerd en moeten worden vertaald en gelegaliseerd. Je hebt de volgende documenten nodig voor je aanvraag:

Afhankelijk van de gemeente kan deze om nog meer documenten vragen. Vraag hierna bij je eigen gemeente voordat je begint met de procedure. Aan de optieprocedure zijn kosten verbonden. Hoeveel deze zijn is afhankelijk van de reden van je verblijf en of je kinderen bij de procedure zijn betrokken. Wilt u weten wat de kosten zijn, kijk dan op de website  van de IND. De kosten dienen vooraf betaald te worden. Je krijgt het geld niet terug als de optieverklaring niet wordt bevestigd. 

Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd word je uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie waarvoor je een schriftelijke bevestiging krijgt. Het is sinds 1 oktober 2006 verplicht om deze ceremonie bij te wonen. Als je de verklaring van verbondenheid aflegt, zeg je dat je weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor jou gelden. Je wordt opgenomen in de Basisregistratie Personen waardoor je een paspoort kunt aanvragen.

Je wordt ook schriftelijk geinformeerd als je verzoek is afgewezen. In de brief wordt uitgelegd waarom je geen Nederlander kunt worden. Je kunt hiertegen bezwaar aantekenen. 

In de meeste gevallen moet u afstand doen van uw huidige nationaliteit. Doe je dat niet dan kan je Nederlandse nationaliteit worden ingetrokken. Kijk dit na voordat je de procedure begint. 

 De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden.

Naturalisatie

Als je niet in aanmerking komt voor de bovenstaande procedure, maar je wilt wel de Nederlandse nationaliteit dan kun je een verzoek indienen om naturalisatie. Uiteraard moet je hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen die je hier  kunt vinden.

Om in aanmerking te komen moet je ten minste 5 jaar of langer onafgebroken legaal wonen in Nederland. Op deze regel is een aantal uitzonderingen (bijvoorbeeld als je getrouwd bent met een Nederlandse geregistreerde partner).

Je dient – samen met een gemeentemedewerker (afdeling Burgerzaken) – een aanvraagformulier in te vullen. Hiervoor dien je documenten in te leveren die in het Nederlands, Frans, Engels of Duits zijn. Wederom moeten anderstalige documenten vertaald en gelegaliseerd worden. Als je een verzoek indient dien je de volgende documenten mee te nemen: 

De gemeente kan om andere documenten vragen. Ga na bij je eigen gemeente of dit het geval is. 

Een verzoek tot naturalisatie is erg prijzig. Het kost ongeveer €829 per verzoek. De kosten dien je vooraf te betalen en je krijgt het geld niet terug als de naturalisatieverklaring niet wordt bevestigd. 

De IND maakt een beslissing en wanneer deze positief is word je voorgedragen aan de Koning die zijn handtekening plaatst onder het voorstel dat je Nederlander kunt worden. Je zult dan worden uitgenodigd voor de verplichte naturalisatieceremonie waar je een schriftelijke bevestiging van je Nederlanderschap ontvangt. Je dient in de meeste gevallen afstand te nemen van je huidige nationaliteit. Dit is echter niet altijd het geval, ga vooraf goed na wat de uitzonderingen  zijn.

Wijst de IND je aanvraag af, dan kun je hiertegen bezwaar indienen. De naturalisatieprocedure duurt ongeveer 1 jaar. 

Naam wijzigen 

Het kan zijn dat je naam moet worden vastgesteld. Het vaststellen van je naam is verplicht als je geen achternaam of voornaam hebt maar slechts één naam of meerdere namen waarbij geen onderscheid bestaat tussen achternaam en voorna(a)m(en). Je dient dit te doen voordat je het Nederlandse burgerschap krijgt. 

Voor meer informatie hierover neem contact op met je gemeente of ga naar de website  van de IND. 


www.justlanded.com © 2003-2021 Just Landed