Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactgegevens

In Nederland bestaat er een speciale dienst die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland, de zogenaamde Immigratie- en Naturalisatiedienst. Deze dienst beoordeelt alle aanvragen van mensen van buitenlandse afkomst die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Hieronder staan hun contactgegevens vermeld:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Nationaal nummer:
0900 123 45 61 (€0.10/minuut)
 

Vanuit het buitenland
+31 20 889 30 45
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst Hoofdkantoor
Dr. H. Colijnlaan 341, 2283 XL Rijswijk
070 779 70 00
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst Amsterdam
Dienst Persoonsgegevens
Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam
020 551 92 52
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst Rotterdam
postbus 70013, 3000 KR Rotterdam
010 417 91 11
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst The Hague
Bordewijklaan 62, 2591 XR Den Haag
070 779 70 00
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst Utrecht
Postbus 5000, 3502 JA Utrecht
030 286 00 00


www.justlanded.com © 2003-2021 Just Landed