Introductie

Tewerkstellingsvooruitzichten

Italië heeft een hoog werkloosheidscijfer. Het bedraagt ongeveer 8,9% (ongeveer 5% in het noorden, 6% in centraal Italië en 21% in het zuiden) van de beroepsbevolking in oktober 2002.

Zoals hierboven vermeld varieert de werkloosheid volgens regio. De werkloosheid in het Zuiden is op sommige plaatsen 50%. Daarom gaan de jongeren naar het noorden om werk te zoeken.

Voor de Italiaanse jeugd is werkloosheid een ramp. Ongeveer 30% van de jongeren onder de 25 jaar is werkloos. Velen hebben slechte vooruitzichten wanneer het komt op het vinden van een job. Ook is het moeilijk voor deze groep op hoog op de carrière ladder te geraken door het gebrek aan ervaring. Vele jongeren, zelfs graduaten, gaan naar beroepsscholen om werkervaring op te doen.

Hoewel de werkloosheid de productie industrie het hardst heeft aangetast, is er geen enkele sector ongedeerd gebleven, zelfs niet de bloeiende dienstenindustrie. De meest aangetaste sectoren zijn: bouw, elektronica, communicatie, media en bank, alle traditionele sterke sectoren. Vele bedrijven besparen op rekruteringen en geven vele werknemers een tijdelijk contract. Contracten van onbepaalde duur komen minder voor (De Italiaanse werkzekerheid behoorde traditioneel bij de beste van Europa). Meer dan een kwart van de Italiaanse werkbevolking hebben een contract van bepaalde duur.

Werkloosheidsuitkeringen komen bijna niet voor in Italië en minder dan 25% van de werklozen hebben recht op een soort compensatie voor werkloosheid. Volgens de traditie wordt er van families verwacht dat zij de werklozen onderhouden. Voor werklozen op lange termijn is er geen nationale bijstand, hoewel er in beperkte mate steun is voor families met lage inkomens in het zuiden.


www.justlanded.com © 2003-2020 Just Landed