Aanlegvergunningen

Hoe kan je een bouwvergunning bekomen?

Bij externe verbouwingen, zoals het bouwen van een bijgebouw of de installatie van ramen of nieuwe deuren heb je een aanlegvergunning nodig (permessi comunali of concessione edilizia) van het lokale gemeentehuis en een bouwvergunning (licenza).

De gemeente, provincie of regio stelt de wetten vast. Men kan moeilijk een aanlegvergunning bekomen als het gebouw gelegen is in een historische stad, dorp of een natuurgebied.

De restauratie moet gewoonlijk uitgevoerd worden met plaatselijke materialen en in de traditionele stijl. In sommige regio's zoals Emilia Romagna, Marche, Toscane en Umbrië zijn aanlegvergunningen strikt versterkt om de schoonheid van het platteland intact te houden. De restauraties mogen het karakter van de woning niet aantasten. Veranderingen op grote schaal worden echter niet toegelaten. Je krijgt de toestemming van het Ministerie van Cultuur (Belli Artí) om een gebouw met historische waarde te renoveren.

In de meeste gebieden zijn er beperkingen qua renovatie. Het is bijvoorbeeld niet toegelaten om ramen, deuren, de kleur van binnenmuren, ingangen, trappen te veranderen of tuinmuren te bouwen. De Italiaanse wet verplicht een plafondhoogte van 2,75 meter voor de living (behalve voor eigendom in dorpen). Het kan zijn dat je het plafond moet verhogen of de vloer verlagen van de woning. Wanneer je een aanlegvergunning aanvraagt hou je best rekening met toekomstige uitbreidingen.

OVERLEVINGSTIP

Tracht te weten te komen wat er toegelaten is en wat er niet mag vooraleer je een woning koopt om te restaureren.

De enige manier om een aanlegvergunning te bekomen is een aanvraag doen vooraleer je het goed koopt. Als dit niet mogelijk is, voorzie dan een voorwaardelijke clausule in het voorafgaand contract (compromesso di vendita). Deze geeft weer dat het eventueel mogelijk is om een aanlegvergunning te verkrijgen. Soms heeft de woning al een aanlegvergunning, hoewel je best de geldigheidsperiode controleert (deze moet tenminste 2 jaar zijn) en of ze veranderd en verlengd kan worden.

Als je een woning koopt dat beschouwd wordt als (landelijk) in het kadaster, zoals een schuur, bijgebouw of stallen, en je wenst het te veranderen in een woonplaats, vb. een schuur veranderen in een appartement of een stal in een keuken, kan je dit niet doen totdat de aanwending van de eigendom veranderd wordt van landelijk naar stedelijk (urbana). Dit moet je aanvragen bij de gemeente (comune) en ook moet je gedetailleerde plannen voorleggen met alle voorgestelde veranderingen. Als de gemeente je toestemming geeft wordt de wijziging geregistreerd bij het kadaster en dan pas kunnen de bouwwerken aanvangen.

Het bouwcontract moet ook afhankelijk zijn van de nodige toegekende vergunningen. Start nooit geen bouwwerken zonder wettelijke toestemming.

De verlening van een aanlegvergunning duurt minstens 3 weken voor een eenvoudig werk en minimum 2 maanden voor (vaak 6 maanden) complexere werken.

Je kan ook best toestemming vragen bij het lokale gemeentehuis voor je huizen sloopt op je grond, ongeacht hun vervallen staat. Je kan de bouwmaterialen verkopen en de bouwheer kan eventueel de gebouwen slopen in ruil voor deze bouwmaterialen.

De meeste mensen doen beroep op een landmeter om plannen te ontwerpen en een aanlegvergunning aan te vragen. Een aanlegvergunning bekomen kost meestal 500 euro voor het meest eenvoudige karweitje en kan 2000 euro of meer kosten voor de renovatie van een huis.

Italianen nemen eerder hun toevlucht tot omkoperij (in sommige delen van Italië is dit de manier van leven) bij het handelen met bouwambtenaren, dan dat ze alle procedures nauwkeurig volgen. Italianen bouwen meestal onwettelijk (abusivo genaamd) en wachten tot ze beboet worden. De regering heeft vaak amnestieën (condono) voor mensen die hun woning illegaal gebouwd of gerenoveerd hebben. Ze komen er met een kost van af i.p.v. een boete of een slopingsbevel. Het zou echter niet verstandig zijn voor een buitenlander om zich op dezelfde manier te gedragen.

In de laatste jaren zijn er vele woningen, die illegaal gebouwd werden of gerenoveerd, gesloopt op bevel van de gemeente.

Na de restauratie is er een certificaat vereist als bevestiging dat de bouwwerken uitgevoerd werden volgens de aanlegvergunning. Je zal ook een professionele schatting van je huis nodig hebben voor verzekeringsredenen.


www.justlanded.com © 2003-2020 Just Landed