Eigendomsbelastingen

Hoeveel bedraagt de eigendomsbelasting in Italië?

Deze belasting ( imposta comunale sugli immobili/ICI) wordt betaald door iedereen die eigenaar is van een woning of grond in Italië (zowel inwoners als niet-inwoners).

De eigendomsbelasting bedraagt tussen 0,4 en 0,7% van de fiscale waarde van de eigendom (valore catastale). Het lokale gemeentehuis legt het tarief vast volgens de afmetingen van de eigendom, de locatie, ouderdom, staat en officiële categorie (categoria), zoals weergegeven in de eigendomsakte (rogito). Het kadaster beslist over de categoriën volgens het soort woning (abitazione di tipo) als volgt:

De eigendomscategorie heeft slechts een beperkte invloed op het verschuldigde belastingsbedrag. Als een woning niet instapklaar is wordt de eigendomsbelasting verlaagd met 50%.

Deze belasting wordt meestal betaald in 2 schijven: 90% tegen 30 juni en de resterende 10% tussen 1 en 20 december (voor onbewoonbare woningen, zijn de cijfers 45% en 5%). Als het niet op tijd betaald wordt kan men een boete oplopen in de vorm van een toeslag of bijkomende belasting (sopratassa) van tot 200% van het verschuldigde bedrag.

De manier om de belastingen te betalen is complex en veel mensen gebruiken een commercialista of agent die het voor hen doet. Je kan ook een eigendomstaks betalen van in het buitenland door het gebruik van geregistreerde post. Je richt de betaling naar het belastingskantoor van je gemeente. De betalingen moeten up-to-date zijn wanneer een woning verkocht is en controleer dit voor je de eigendom aankoopt.

Andere belastingen omvatten gemeentelijke diensten (servizio riscossione tributi ruoli) voor eigenaars van appartementen en andere gezamenlijke eigendommen, te weigeren belasting (tassa communale dei rifiuti) en waterbelastingen. Eigenaars betalen bovendien een inkomensbelasting op hun eigen woning. Deze belasting is gebaseerd op de kadastrale waarde.


www.justlanded.com © 2003-2020 Just Landed