Diploma’s en certificaten

Een overzicht van de meest erkende titels

Er zijn veel algemeen erkende Franse taaldiploma’s en certificaten. Zorg er voor dat wanneer je tijd en geld wilt investeren in het behalen van een diploma, je kiest voor de cursus die het beste bij je toekomstige behoeften past.

DELF en DALF

DELF en DALF worden toegekend door het Franse Ministerie van Onderwijs (Ministère de l'Éducation Nationale) als certificaten van de Franse taalvaardigheid voor degenen die Frans niet als moedertaal spreken. De examens kunnen gemaakt worden in officiële centra, zowel in Frankrijk als in zo’n 130 andere landen in de wereld.

DELF en DALF zijn opgedeeld in zes aparte diploma's (niveau A1, A2, B1, B2, C1 en C2). Deze komen overeen met de taalniveau’s van het gemeenschappelijk Europees referentiekader en zijn algemeen geaccepteerd. De kandidaat kan zich direct inschrijven voor het examen van zijn keus. Je kan je registreren bij de Alliance Française, de grootste Franse instelling voor taalonderwijs.

Bezoek voor meer informatie www.alliancefr.org .

TCF

TCF (Test de Connaissance du Français) is de officiele test van het Franse Ministerie van Onderwijs voor degenen die Frans niet als moedertaal spreken. Het is een evaluatie van algemene taalvaardigheden voor professionele of persoonlijke communicatie.

De scores geven een nauwkeurige aanduiding van je niveau die correspondeert met het de niveau’s van het Europees referentiekader. The basis test heeft 80 vragen met twee optionele testen om iemands mondelinge- en schrijfvaardigheden te evalueren.

Merk op dat TCF niet hetzelfde is als DELF/DALF. DELF en DALF zijn diploma’s die een leven lang geldig zijn; TCF is alleen een certificaat van slagen die je taalvaardigheden op een bepaald moment aangeeft, en is alleen geldig voor twee jaar.

Meer informatie over de test en gecertificeerde testcentra kan gevonden worden op de CIEP website .

TEF

TEF (Test d'Evaluation du Français) is net als TCF een evaluatie van algemene Franse taalvaardigheden. Het wordt georganiseerd door de Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Paris (CCIP). De test kan online afgenomen worden, in veel plekken in Frankrijk en in meer dan 300 taalcentra in de wereld. Meer informatie kan gevonden worden op www.fda.ccip.fr .

DFP diploma’s en certificaten

DFP (Diplômes de Francais Professionnel) certificaten en diploma’s worden uitgegeven op basis van een aantal examens georganiseerd door de CCIP. Ze focussen op business en specifieke beroepen.

Er zijn een aantal algemene ‘business’ diploma’s en specifieke diploma's. De CCIP heeft ook een cursus in zakelijk Frans voor studenten met een basisniveau en die hun Frans willen verbeteren voor zakelijke doeleinden. De examens worden afgenomen bij de CCIP of een ander centrum onder CCIP toezicht. Voor een duidelijke beschrijving van alle DFP diploma’s en examenplekken kan deze website  bezocht worden. De belangrijkste diplima’s zijn:

CPLF en DEF

Deze door het Ministerie van Onderwijs erkende diploma’s worden uitgereikt door universiteiten:

BULATS

BULATS (The Business Language Testing Service) is een standaard geschreven of online test voor vreemde taalvaardigheden. BULATS maakt ook gebruik van de zes Europese niveau’s. BULATS biedt snelle, nauwkeurige en internationaal erkende toetsen aan. Neem voor meer informatie een bezoek aan www.bulats.org .

De taalniveau’s van het gemeenschappelijk Europees referentiekader

De Europese Raad heeft een Europees raamwerk ontwikkeld met gemeenschappelijke referentieniveau’s voor vreemde talen. Het raamwerk is ontworpen om verschillen in taalniveau op een objectieve manier met elkaar te vergelijken. De schaal heeft zes niveau’s, twee voor elk van de volgende categoriën: basis (A1 en A2), gemiddeld (B1 en B2) en gevorderd (C1 en C2).

Kijk voor meer informatie en een beschrijving van elk niveau op http://culture2.coe.int/portfolio  van de Europese raad . Verdere informatie kan ook gevonden worden op website van ALTE  (Association of Language Testers in Europe).


www.justlanded.com © 2003-2021 Just Landed