Alarmnummers

Eerste Hulp Bij Ongevallen

Bepaalde situaties kunnen ontstaan wanneer u in Italië woont. Zorg ervoor dat u toegang heeft tot alle hulp die u wellicht nodig heeft bij ongevallen.

U kunt de volgende nummers gratis bellen

* De functies van de Carabinieri en de Polizia in de Italiaanse maatschappij komen sterk overeen. De Carabinieri is een lokale tak van de militaire politie en stamt af van het oude “Corps of the Royal Carabinieri”. De Carabinieri heeft een dubbele functie: de nationale veiligheid beschermen en het agentschap op zich nemen, hierdoor hebben deze agenten dan ook speciale bevoegdheden.

Kantoorgebouwen van de Carabinieri bevinden zich in vele dorpen. De kans is groter dat men eerder in aanraking komt met de Carabinieri dan met de Polizia. Als u in het platteland rijdt, zult u vaak borden tegenkomen die u verwijzen naar één van deze kantoren met daaronder het telefoonnummer.

In sommige steden kan het zo zijn dat als u 112 of 113 belt, u dezelfde persoon aan de telefoon krijgt. Het is wel raadzaam om eerst de Polizia te bereiken voordat u de Carabinieri probeert te bereiken.

Algemene service:

Nummers waar kosten aan zijn verbonden

Gekleurde telefoonnummers

Sommige telefoonnummers zijn onderverdeeld in kleuren. Deze geven aan welk type service de beller kan verwachten.

Telefoongidsen

Als u een nummer wilt vinden, toets dan 12 of gebruik één van de volgende online telefoongidsen:


www.justlanded.com © 2003-2020 Just Landed