Leningen en hypotheken

Het financieren van je Canadese onroerend goed

Het aanvragen van een hypotheek in Canada gaat hetzelfde als in de meeste landen. Elke hypotheekaanvraag wordt stuk voor stuk overwogen, hierbij hebben Canadese inwoners en starters voorrang.

Buitenlandse banken kunnen geen hypotheken verstrekken in Canada, dus je moet een Canadese hypotheek makelaar gebruiken. Niet-ingezetenen kunnen verwachten dat ze tot 65% van hun aankoop met een hypotheek kunnen dekken. Inwoners krijgen gemiddeld 75%, maar dit kan oplopen tot 80%.
  
Hypotheken kunnen rente van rond de 6% voor langlopende leningen hebben. De meeste huiseigenaren kunnen hun hypotheek terug betalen binnen 15-25 jaar via de maandelijkse aflossingen.

Als je aanbetaling voor de woning minder dan 25% is, moet je een hypotheekverzekering nemen via je geldschieter.

Starters

Starters met een verblijfsstatus ontvangen extra voordelen. Afhankelijk van de bank, kan hun hypotheek 90-95% van het eigendom dekken.

De overheid voorziet ook extra stimulansen: men kan 25.000 dollar uit een Geregistreerd Pensioen Spaarplan opnemen voor de kosten van een gebouw of een huis. Indien je een partner hebt, kun je 50,000 dollar krijgen. Dit geld is vrij van rente voor de eerste 15 jaar. Wanneer dit bedrag niet volledig vergoed wordt tijdens deze periode, zal het overgebleven bedrag belast worden en behandeld worden als een lening.

Benodigde documenten voor een hypotheekaanvraag

De volgende documenten zijn bij de meeste entiteiten nodig voor een hypotheek evaluatie:
• Bewijs van inkomsten: arbeidscontract inclusief je betrekking, hoe lang je bij het bedrijf werkt en je loon; alle andere activa (aandelen, etc.)
• Bewijs van passiva: leningen, schulden, auto betalingen, etc.
• Sociaal fiscaal nummer (sofinummer)
• Bankrekening
• Informatie over het huis dat je wilt kopen
• De contactgegevens van je advocaat (om de hypotheek documenten voor te bereiden)

Het goedkeuren van een hypotheek duurt normaal één of twee dagen na de ontvangst van alle benodigde documenten.


www.justlanded.com © 2003-2021 Just Landed