Stap 7 - Evalueren en bijsturen

Het 7- stappenplan voor beleggers

In het 7-stappenplan voor beleggers leg ik u per stap uit hoe u succesvol kunt ondernemen op de beurs. Voor zowel ervaren als startende beleggers blijkt dat een duidelijk omschreven ondernemingsplan bijdraagt aan een succesvol resultaat. Deze keer de laatste stap.

Rond de jaarwisseling heeft u veel terugblikken op 2011 voorbij zien komen. Als ondernemer op de beurs moet u zeker ook uw beslissingen evalueren. Of dat nu aan het einde van het beleggingsjaar of op een ander moment is, stel van te voren vast wanneer u uw beslissingen gaat evalueren.

Avontuurlijke wereldreis

Vergelijkt u het beleggen eens met een wereldreis met uw boot. U zult dan ongetwijfeld uitvoerig de tijd nemen om alles goed voor te bereiden. Om uw einddoel, het tijdspad en de reisroute te bepalen. Dat is hetzelfde bij uw ondernemingsplan voor op de beurs. Als u uiteindelijk vertrekt en de eerste dag wat meer tegenwind heeft dan verwacht, zult u niet direct huiswaarts keren en uw doel laten varen.

Toch kunt u besluiten na een aantal weken af te wijken van uw koers, bijvoorbeeld vanwege slechte weersomstandigheden op uw route. U kiest een alternatieve route, waarmee u alsnog op uw bestemming gaat uitkomen. U blijft daarbij wel op uw boot, met dezelfde personen en uitrusting, maar schaaft het plan alleen wat bij.

Ik geef u een ander voorbeeld. U besluit een patatzaak in Spanje te beginnen. Als in de eerste week de mensen niet bij u komen maar naar een groentezaak verderop gaan, dan zult u waarschijnlijk niet direct een groenteafdeling in uw snackbar maken. Mocht u bijvoorbeeld na een jaar zien dat er toch geen vraag is naar uw snacks, dan zult u overwegen in te grijpen. Uiteindelijk moet u toch winst maken en als de klanten wegblijven gaat dat niet lukken. U kiest misschien toch om in te spelen op de vraag en uw assortiment aan te passen.

Tegenwind op de beurs 

Op de beurs is het voor u niet anders. U kunt er niet van uit gaan dat u altijd een stijging of daling van te voren goed ziet aankomen. Heeft u besloten in aandelen te beleggen, dan kan het goed zijn dat het aandeel eerst een daling laat zien. Dat hoeft geen reden te zijn om direct te verkopen, iedereen bepaalt zijn eigen buffer tot zijn stop-loss niveau.

Ziet u dat de markt meer volatiel wordt, dan kunt u best uw koers daarop aanpassen door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van de hogere optiepremies. Dat doet u bijvoorbeeld door een calloptie te verkopen op uw aandelen, in een volatiele markt ontvangt u meer premie voor deze verplichting om uw aandeel te moeten leveren op het door u gewenste verkoopniveau. U wijkt dan niet af van uw strategie, maar past uw koers aan op de marktomstandigheden.

Ingediend door: Kaspar Huijsman, directeur van Alex Spanje & Portugal - www.alexspanje.com 


www.justlanded.com © 2003-2021 Just Landed