Niemiecki system szkolnictwa

Przedszkola, szkoły podstawowe i średnie

Niemiecki system szkolnictwa

W Niemczech wszystkie dzieci muszą uczęszczać do szkoły przynajmniej 10 lat. Po czterech latach szkoły podstawowej uczniowie przechodzą do jednego z różnych rodzajów szkół średnich, w zależności od swoich zdolności.

Niemiecki, sztywny system edukacji jest często obiektem ostrej krytyki. Szkoły kładą duży nacisk na wyniki w nauce. Wybór szkoły często determinuje całą przyszłość dziecka już od najmłodszych lat. Jeśli chcesz posłać swoje dziecko do niemieckiej placówki, upewnij się, że wiesz, jakie może to mieć dla niego konsekwencje.

Przedszkole

Uczęszczanie do przedszkola (niem. Kindergarten) nie jest obowiązkowe w Niemczech, a rodzice mają obowiązek płacić czesne. Jednakże w niektórych wschodnich rejonach Niemiec nie ma wystarczającej ilości miejsc w przedszkolach, aby odpowiedzieć na duże zapotrzebowanie. Ze względu na długie listy oczekiwania, niektórzy rodzice zapisują swoje pociechy do przedszkoli zaraz po narodzinach dziecka, by mieć pewność, że dostanie ono miejsce gdy już będzie w odpowiednim wieku.

Większość dzieci uczęszcza do przedszkola na dwie, trzy godziny dziennie o poranku. Jeżeli oboje z rodziców pracują ten czas może zostać wydłużony do nawet dziewięciu godzin (co oczywiście oznacza wyższe opłaty). Zazwyczaj dzieci chodzą do przedszkoli od poniedziałku do piątku. Są także przedszkola, które zajmują się dziećmi, których rodzice pracują w weekendy lub wieczorami. W niektórych miastach spotyka się także Kinderkrippen dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, oferujące te same usługi.

Przedszkola stanowią zazwyczaj dobry sposób na integrację dziecka z nowym środowiskiem za granicą. Pamiętaj jednak, że w niektórych placówkach dzieci, mające od trzech do sześciu lat, bawią się razem bez podziału na grupy wiekowe.

Szkoły podstawowe

Szkoła podstawowa (Grundschule) zaczyna się, gdy dziecko ma pomiędzy pięć i pół a sześć i pół lat – w zależności w jakim miesiącu się ono urodziło. Pierwszy dzień w szkole jest bardzo ważny dla niemieckich uczniów. Jednym ze zwyczajów jest dawanie wówczas dzieciom torby pełnej słodyczy.

Liczba godzin lekcyjnych waha się od 20 do 30 w ciągu tygodnia, w zależności od klasy i wieku dziecka. Normalnie szkoła podstawowa trwa cztery lata, następnie rodzice otrzymują od nauczycieli rekomendację, do jakiego typu szkoły dziecko nadaje się najlepiej. Jest ona oparta na wynikach w nauce dziecka, jego zdolnościach i zainteresowaniach. Jeżeli dziecko ma problemy z nauką nauczyciel może zaproponować posłanie go do specjalnej Sonderschule.

Szkoła średnia

Skończywszy szkołę podstawową, dzieci przechodzą do jednego z trzech rodzajów szkół:

  • Hauptschule(po 10 klasie) - przygotowuje uczniów do edukacji zawodowej i kończy się Hauptschulabschluss. Ten rodzaj szkoły jest dla uczniów mniej zdolnych. Absolwenci zazwyczaj zaczynają praktyki (Lehre) w rzemiośle ręcznym, które czasem mogą być połączone z nauką w Berufsschule.
  • Realschule (po 10 klasie) - zapewnia szerszy zakres nauczania i kończy się Realschulabschluss. Szkoła ta jest przeznaczona dla tych, którzy chcą udać się na praktykę w handlu lub w niektórych zawodach medycznych. Kładzie większy nacisk na naukę matematyki i języków obcych niż na zdolności manualne.
  • Gymnasium(po 12 lub 13 klasie) – przygotowuje uczniów do kształcenia wyższego i kończy się Abitur (odpowiednik matury, stanowiący o możliwości uczęszczania na studia). Jest to najbardziej wymagający rodzaj szkoły, w którym odbywa się 32-40 godzin lekcyjnych w tygodniu i zmusza uczniów do wytężonej pracy w domu.

W niektórych niemieckich landach występują także szkoły, w których wszystkie dzieci uczą się w jednej placówce(Gesamtschule), jednak są one podzielone w zależności od swoich zainteresowań i zdolności. Po ukończeniu dziesiątej klasy uczniowie mogą wybrać czy chcą uczęszczać do Lehre czy zostać kolejne 3 lata w szkole aby zrobić Abitur (wyniki po dziesiątej klasie mają na to istotny wpływ).

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: