Good German language school in Lucern

  • Does anyone know a good german language school for adult in Lucern? Is Benedict good? Want to take a half-day course.

    26 Sty 2006, 10:41 Anonymous
Te fora są już nie aktywne. Żeby umieszczać nową dyskusję, odwiedzają nasz nowy Szwajcaria Forums.
Te fora są już nie aktywne. Żeby umieszczać nową dyskusję, odwiedzają nasz nowy Szwajcaria Forums.