Sprachgrenzen

  • Wo liegen die Sprachgrenzen in der Schweiz?
    Wer hat Link zu einer politischen Karte mit Sprachgrenzen?

    27 Lut 2006, 06:49 Anonymous
Te fora są już nie aktywne. Żeby umieszczać nową dyskusję, odwiedzają nasz nowy Szwajcaria Forums.

Odpowiedzi

Te fora są już nie aktywne. Żeby umieszczać nową dyskusję, odwiedzają nasz nowy Szwajcaria Forums.