Transferring money to the US

  • I need to transfer a couple hundred dollars every month to the US. Any good idea how I can do this without paying incredible fees to the banks?

    10 Lis 2004, 01:17 Anonymous
Te fora są już nie aktywne. Żeby umieszczać nową dyskusję, odwiedzają nasz nowy Szwajcaria Forums.

Odpowiedzi

Te fora są już nie aktywne. Żeby umieszczać nową dyskusję, odwiedzają nasz nowy Szwajcaria Forums.