Recruitment Agencies

  • Does anybody know any web addresses for IT recruitment agencies in Switzerland ?

    18 Maj 2005, 07:18 Anonymous
Te fora są już nie aktywne. Żeby umieszczać nową dyskusję, odwiedzają nasz nowy Szwajcaria Forums.

Odpowiedzi

  • Recruitment Agencies

    you can find a lot of those in the internet. Lot of British Agencies offer especially IT placements worldwide - also for Switzerland.

    Anonymous 30 Maj 2005, 01:59 - Zgłoś nadużycie
Te fora są już nie aktywne. Żeby umieszczać nową dyskusję, odwiedzają nasz nowy Szwajcaria Forums.