Ubezpieczenie społeczne

Niemiecki system ubezpieczeń społecznych

Polisy ubezpieczeniowe można podzielić na obowiązkowe i dodatkowe/dobrowolne. Ubezpieczenie obowiązkowe zawiera się w niemieckim systemie ubezpieczeń społecznych.

Obejmuje on wszystkich pracowników, studentów, żołnierzy, emerytów, a także ich rodziny. Najprawdopodobniej będziesz również musiał przyłączyć się do systemu, mieszkając w Niemczech, choć są od tego odstępstwa.

Termin ‘ubezpieczenie społeczne’ dotyczy pięciu głównych kategorii - ‘5 filarów’ systemu opieki społecznej:

Ubezpieczenie od wypadku przy pracy jest w całości pokrywane przez pracodawcę. Pozostałe stawki dzielone są równo pomiędzy pracownika i pracodawcę. Są one odliczane procentowo od twojego dochodu brutto i w niektórych przypadkach do pewnego pułapu (poziomu dochodów). Razem stanowią one około 40 procent pensji brutto, więc osobiście wnosisz do systemu 20% swojej pensji. Składki odciągane są bezpośrednio z pensji. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, składki te płacisz sam.

Jeśli jesteś geringfügig Beschäftigter czyli np. pracujesz mniej niż 50 dni czy 2 miesiące rocznie lub zarabiasz mniej niż 400 € na miesiąc, jesteś zwolniony z odprowadzania składek na ubezpieczenie socjalne i podatków. Trzeba jednak pozostać zarejestrowanym, by móc korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego.

Studenci: Wszyscy studenci muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne, jego dowód wymagany jest przy składaniu dokumentów na niemiecką uczelnię. Innymi słowy bez dowodu ubezpieczenia nie można studiować (więcej informacji znajdziesz w naszym dziale ubezpieczenia zdrowotne). Ubezpieczenie od wypadku przy pracy płaci twoja uczelnia.

Międzynarodowe ubezpieczenia socjalne: Na terenie UE obowiązuje porozumienie, na mocy którego składki ubezpieczeniowe wpłacane w danym kraju członkowskim zapewniają nam np. opiekę zdrowotną na terenie całej UE. Obywatele UE pracujący w Niemczech mają prawo płacić składki ubezpieczeniowe w swoim kraju przez okres jednego roku. Trzeba jednak wtedy mieć ze sobą formularz E101 i E111 (więcej informacji znajdziesz w naszym dziale ubezpieczenie zdrowotne).

Rada : ministerstwo Zdrowia i Ubezpieczeń Społecznych udostępnia szczegółowe informacje w różnych językach na swojej stronie (www.bmas.de ). Wydało również przystępny informator pod tytułem ‘Social security at a glance ’, który można zamówić lub ściągnąć ze strony.


www.justlanded.com © 2003-2021 Just Landed