Nadanie obywatelstwa

Zdobycie obywatelstwa szwajcarskiego

Szwajcaria doradza obcokrajowcom ubieganie się o obywatelstwo szwajcarskie, kiedy się już przystosowali do społeczeństwa. Możesz złożyc zwykły wniosek o obywatelstwo, bądź starać się o jego uzyskanie ułatwioną drogą. Ludzie, którzy stracili obywatelstwo, mogą je odzyskać.

W Szwajcarii podwójne obywatelstwo jest dozwolone. Nie stracisz swojego poprzedniego obywatelstwa po uzyskaniu szwajcarskiego, chyba że w Twoim kraju podwójne obywatelstwo nie jest dopuszczane.

Wnioski o nadanie obywatelstwa należy składać do kantonu, gminy lub Federalnego Urządu ds. Migracji. Jeśli mieszkasz za granicą, wniosek należy złożyć w ambasadzie lub konsulacie .

Standardowe nadanie obywatelstwa

Aby ubiegać się o regularne nadanie obywatelstwa w Szwajcarii, musisz mieszkać w kraju przez conajmniej 12 lat. Szwajcarski rząd sprawdza, czy wnioskodawcy są zintegrowani w szwajcarskim społeczeństwie. Badanie to opiera się na sprawozdaniach kantonalnych i gminnych. Jeśli zdasz ten egzamin, Federalny Urząd ds. Migracji przyznaje zezwolenie na nadanie obywatelstwa.

Drugi etap tego proces to nadanie obywatelstwa przez gminę i kanton. Należy spełnić dodatkowe wymagania gminy i kantonu, w którym mieszkasz. Aby uzyskać więcej informacji o dodatkowych wymogach dotyczących miejsca zamieszkania, odwiedź Federalny Urząd ds. Migracji .

Uproszczone nadanie obywatelstwa

Uproszczone nadanie obywatestwa przeznaczone jest dla zagranicznych małżonków i dzieci Szwajcarów. Aby ubiegać się o uproszczone wydanie obywatelstwa, trzeba żyć w Szwajcarii przez conajmniej 5 lat i być minimum 3 lata po ślubie.

Możesz również ubiegać się o uproszczone nadanie obywatelstwa z zagranicy, jeśli jesteś w związku małżeńskim z obywatelem Szwajcarii, przez okres co najmniej sześciu lat.

Przywrócenie obywatelstwa

Możesz ubiegać się o przywrócenie obywatelstwa, jesli straciłeś je na skutek małżeństwa, nabycia innego obywatelstwa lub zrzeczenia się go. Generalnym wymogiem do odzyskania obywatelstwa jest wykazanie silnych związków ze Szwajcarią.


www.justlanded.com © 2003-2020 Just Landed