ΦΙΛΙΑ

  • ΦΙΛΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΠΟ ΒΟΛΟ.ΟΛΑ FAKE

    Anonymous 18 May 2009, 11:00 - Report
These Forums are no longer active. To post a new discussion, please visit our new Greece Forums.

Why is it so hard to make friends in Greece?

These Forums are no longer active. To post a new discussion, please visit our new Greece Forums.