Diploma´s en Certificaten

De juiste titel kiezen

Diploma´s en Certificaten

Er bestaan veel verschillende erkende diploma´s en certificaten. Wanneer je met een bepaalde reden een titel wilt verkrijgen, informeer jezelf dan goed welk diploma of certificaat je moet bemachtigen.

De volgende lijst van diploma´s en certificaten staat op volgorde van niveau en geeft aan welke het beste bij jouw benodigdheden past. In de meeste gevallen moet je wel de cursus volgen die erbij wordt aangeboden, je kan dus niet alleen het examen afnemen.

Zertifikat Deutsch (ZD)

Dit certificaat geeft aan dat de houder over een standaard kennis niveau beschikt en zich linguïstisch gezien kan redden in de alledaagse situaties. Het zogenaamde B1 examen kan worden afgenomen bij de volgende instanties:

  • Goethe-Institut
  • Deutsches Erwachsenenbildungswerk
  • Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)
  • WBT Weiterbildungs-Testsysteme

Meer informatie kan bij het Goethe-Instituut worden aangevraagd: www.goethe.de 

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

Bewijst dat de drager van het certificaat zich duidelijk kan maken in de dagelijkse situaties op de werkvloer, een basiskennis heeft van de gebruikelijke terminologieën en de layout van zakelijke brieven kent. Hiervoor dient het B2 examen afgelegd te worden bij of het Goethe-Institut of het Deutscher Volkshochschulverband meer informatie vindt je op www.goethe.de 

Zertifikat Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)

Een middelhoog certificaat dat aangeeft dat de drager in staat is om zowel verscheidene conversaties kan houden, teksten kan schrijven van een middelmatige moeilijkheidsgraad en meer gecompliceerde teksten kan begrijpen.

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studenten (DSH)

Een verplicht diploma voor buitenlandse studenten om zich voor de universiteit te kunnen inschrijven. Het geeft aan dat de drager een hoge mate van kennis heeft van de Duitse taal in een academische context. Gedetailleerde informatie hierover kan op de website van de Duitse Conferentie van Universiteit Decanen, de Deutsche Hochschulrektorenkonferenz: www.higher-education-compass.de .

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

Een diploma dat in het buitenland verkregen wordt, is in 70 landen aan te vragen en wordt ook door veel universiteiten gebruikt als toelatingsdocument. Informeer dus goed naar welk document van jou wordt verwacht door de universiteit. Informatie hierover wordt verstrekt door het TestDaF instituut: www.testdaf.de .

Zertifikat Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

De Zentrale Oberstufenprüfung geeft deze certificaten uit welke de drager een goed niveau van kennis van de Duitse taal toekent. Zowel op hoog geschreven als gesproken niveau kan de drager zich zonder moeilijkheden redden. Het Goethe-Institut biedt de zogenoemde Oberstufe studies aan waarmee dit certificaat verkregen kan worden: www.goethe.de .

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)

Ongeveer dezelfde moeilijkheidsgraad als het ZOP diploma, maar vraagt ook kennis van sommige culturele zaken. Wanneer je een KDS diploma in je bezit hebt, is er geen ander diploma nodig om tot een universiteit toe te treden. Het KDS diploma wordt vaak na het ZOP diploma afgenomen en is ontwikkeld door het Goethe-Institut voor de LudwigMaximilianUniversität, te München.

Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Bewijst een excellente kennis van de Duitse taal, op hetzelfde niveau als dat van iemand die het Duits als zijn moedertaal spreekt. Het GDS is het hoogste diploma voor een buitenlander (behalve professionele interpretatie diploma´s) en staat de drager toe Duitse les te mogen geven. Het diploma wordt ook in een aantal andere landen erkent als een geldig document waarmee lesgeven toe is gestaan. Het kan verkregen worden door de Oberstufe lessen te volgen welke zijn ontwikkeld door het Goethe Instituut voor de LudwigMaximilianUniversität, te München: www.goethe.de .

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

Wordt in sommige gevallen gevraagd door bedrijven, welke aangeeft dat de drager een uitstekende kennis heeft van het zakenjargon. Het examen is samengesteld door het Goethe-Institut, het Carl Duisberg Centre, Deutscher Industrie- und Handelstag: www.goethe.de  en www.cdc.de .

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: