Werkvergunningen

Wie heeft een werkvergunning nodig?

Werkvergunningen

Als je niet kwalificeert om in Portugal te werken en wonen door geboorterecht, familierelaties of als een EU-burger (of inwoner van een land van de Europese Economische Unie), kan een werkvergunning krijgen moeilijk of zelfs onmogelijk zijn.

Als je een EU-burger bent hoef je geen officiële goedkeuring krijgen om in Portugal te werken of wonen, alhoewel je wel verplicht bent om een verblijfsvergunning aan te vragen (autorização de residência). Als je Portugal bezoekt om er werk te zoeken, heb je 180 dagen om een job te vinden of een zaak op te starten en een verblijfsvergunning aan te vragen.

EU-burgers die naar Portugal komen om er voor een periode van minder dan 3 maanden te werken of seizoenarbeiders die niet meer dan 8 maanden werken, hoeven geen verblijfsvergunning aan te vragen.

Werknemers bij wie de periode van werk langer dan 3 maanden en minder dan 12 maanden duurt moeten een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen die geldig is voor de duur van hun arbeidscontract. Als het contract wordt verlengd, maar de totale (cumulatieve) periode duurt niet meer dan 1 jaar, zal de verblijfsvergunning verlengd worden voor een periode gelijk aan de verlenging van het contract. Als de cumulatieve periode meer is dan 1 jaar, zal de vernieuwde verblijfsvergunning automatisch geldig zijn voor 5 jaar.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: