De Canadese Nationaliteit

Hoe kan ik Canadees worden?

De Canadese Nationaliteit

Ieder jaar besluiten ongeveer 150,000 mensen met een Canadese verblijfsvergunning om een volwaardig Canadese staatsburger te worden. Iedere toekomstige Canadees moet een lange procedure doorlopen om het staatsburgerschap te verkrijgen.

Om in aanmerking te komen voor het Canadese staatsburgerschap moeten er een aantal zaken geregeld worden. Ten eerste moet je een verblijfsvergunning verkrijgen door deze op de juiste wijze aan te vragen. Wanneer je deze hebt verkregen (en officieel een ‘landed immigrant’ bent geworden door een ‘Permanent Resident Card’ te bezitten) moet je minimaal drie van de in totaal vier jaar in Canada zijn verbleven om de aanvraagprocedure voor de Canadese Nationaliteit te starten. Je moet 18 jaar of ouder zijn, over de vaardigheid van minimaal één van de officiële talen (Frans of Engels) beschikken, en een algemene kennis hebben van de Canadese samenleving. Je moet ook goed op de hoogte zijn van je rechten en plichten als Canadese staatsburger. Ten slotte moet je een aanvraag indienen voor een Canadees Burgerschap Certificaat (Canadian Citizenship Certificate).

Kinderen onder de 18 jaar kunnen samen met hun ouders een aanvraag indienen om als familie de Canadese burgerschap te krijgen, of ze kunnen later aparte aanvragen indienen nadat de ouders de Canadese Nationaliteit hebben aangenomen.

Om je kennis over Canada en de Canadese samenleving te testen moet je een kleine toets afleggen. Er worden vragen gesteld over onder andere het politieke stelsel, de overheid en andere onderwerpen.

De tijd die het kost om het Canadese burgerschap te verkrijgen is verschillend per individueel geval. Het kan zijn dat je aanvraag na 5 maanden al succesvol is maar er zijn ook gevallen van aanvragen die meerdere jaren in beslag nemen. Dit hangt af van verschillende factoren. Als je al een tijd in Canada woonachtig bent geweest – ook voordat je een permanente inwoner werd – dan zou het mogelijk kunnen zijn om de helft van deze tijd te gebruiken voor de residentieverplichtingen, mits het valt binnen een tijdslimiet van vier jaar.

Wie komt niet in aanmerking voor het Canadese staatsburgerschap?

Je komt niet in aanmerking voor het Canadese staatsburgerschap wanneer je:

 • wacht op uitzetting
 • in staat van beschuldiging wordt gesteld voor een strafbare overtreding
 • veroordeeld bent geweest voor een strafbare overtreding in de afgelopen drie jaar
 • in de gevangenis zit, op borgtocht bent vrijgelaten of op proefverlof bent
 • als je verdacht wordt van of veroordeeld bent geweest voor het begaan van oorlogsmisdaden
 • nationaliteit is herroepen gedurende de laatste vijf jaar

Let op: de tijd die je in een penitentiaire instelling hebt gezeten, zoals een gevangenis, kan niet worden gebruikt als tijd voor je residentieverplichtingen.

Hoe word ik een Canadese staatsburger?

Je dient aan de volgende eisen te voldoen om in aanmerking te komen voor het Canadese staatsburgerschap:

 • Bewijs leveren dat je een permanente inwoner bent van Canada, door middel van een verblijfsvergunning zoals een ‘Permanent Resident Card’ of een ‘Record of Landing’ (voor immigranten die voor 2004 zijn aangekomen)
 • Een compleet ingevulde aanvraagformulier overhandigen
 • Twee pasfoto’s op paspoortformaat, genomen gedurende de afgelopen 12 maanden
 • Het totale aanvraagtarief van $200 betalen ($100 ‘Application fee’ en $100 ‘Right of Citizenship fee’)
 • Garantieverklaringen en handtekeningen leveren
 • Twee kopieën van verschillende identificatiebewijzen, zoals een rijbewijs en een zorgverzekeringkaart

Stuur het bovengenoemde op naar het bureau verantwoordelijk voor aanvragen van staatsburgerschap en heb daarna geduld. Het bureau zal de ontvangst van je papieren bevestigen en je informeren wanneer je de burgerschaptoets ongeveer kan verwachten. Nadat je de toets hebt afgenomen moet je nog ongeveer zes weken wachten voordat je aanwezig mag zijn bij een burgerschapsceremonie (citizenship ceremony). Het is tijdens deze burgerschapsceremonie wanneer je een burgerschapscertificaat (Canadian Citizenship Certificate) ontvangt en eindelijk een Canadees paspoort kan aanvragen.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: