Werkvergunningen

Regelgeving en aanvraagprocedure

Werkvergunningen

Canada is erg in trek bij geschoolde werknemers. Dit artikel beschrijft wie er in aanmerking komt voor een Canadese werkvergunning, de procedures die men moet doorlopen om er één te verkrijgen en de diverse regelgevingen betreffende de Canadese werkvergunningen.

Ieder jaar komen bijna 100,000 tijdelijke werknemers naar Canada toe om aan een baan te beginnen binnen een branche waar een tekort aan personeel is. Het CIC (Citizenship and Immigration Canada) verstrekt visums daar waar een dergelijk tekort is ontstaan en houdt rekening met de bijdrage die deze werknemers aan de Canadese economie kunnen leveren. In de meeste gevallen van tijdelijk werk is de werknemer verplicht in het bezit te zijn van een geldige werkvergunning.

Wie heeft een werkvergunning nodig?

Om in aanmerking te komen voor een werkvergunning moet je aan meerdere voorwaarden voldoen. Ten eerste moet een Canadese werkgever je een baan hebben aangeboden. Wanneer dit het geval is dan geeft het HRSDC (Human Resources and Skills Development Canada) een arbeidsmarkt ‘opinie’ of simpelweg een bevestiging van de aan jou aangeboden baan.

Het HRSDC bepaalt of het werkaanbod van de werkgever legitiem is, en of het van belang voor de Canadese arbeidsmarkt is dat je aan de werkzaamheden begint. Wanneer er bijvoorbeeld een tekort is aan computerprogrammeurs en jij bent in het bezit van de juiste programmeervaardigheden dan heb je een grotere kans dat je aanvraag wordt goedgekeurd.

Sommige individuen kunnen worden vrijgesteld van enkele voorwaarden om in het bezit te komen van een werkvergunning. Zo is het mogelijk om een werkvergunning te verkrijgen zonder de bevestiging van het HRSDC als je behoort tot één van de volgende groepen:

 • Professionals, handelaren en investeerders afkomstig uit een van de NAFTA (North American Free Trade Agreement) landen. Deze regel maakt het ook mogelijk om werkvergunningen te verstrekken aan personen welke voldoen aan diverse andere internationale afspraken;
 • Sommige ondernemers, geëxpatrieerde en andere typen werknemers die merkbaar bijdragen aan de Canadese economie en haar inwoners door werkzaam te zijn in Canada;
 • Personen die werk creëren in Canada voor Canadezen die in het buitenland verblijven. Bijvoorbeeld, deelnemers aan uitwisselingsprogramma’s voor jeugd en voor leraren, en andere wederzijdse programma’s;
 • Buitenlandse studenten die in Canada studeren en die hiervoor moeten werken op basis van een stage;
 • Echtgenoten of wettelijke partners van geschoolde werknemers die niet over de Canadese nationaliteit beschikken,
  Echtgenoten of wettelijke partners van bepaalde buitenlandse studenten,
  Echtgenoten of wettelijke partners van afgestudeerde personen werkzaam in de post doctorale sector of post doctorale academici/leraren;
 • Personen die zich bezighouden met vrijwilligers- of godsdienstig werk;
 • Bepaalde personen die zichzelf moeten onderhouden in Canada voor andere redenen zoals personen die in afwachting zijn op uitspraak in een asielprocedure, en bepaalde personen die in het bezit zijn van een permanente verblijfsvergunning in Canada.

Bijkomende verplichtingen

Om in Canada legaal aan het werk te gaan op de arbeidsmarkt moet je in het bezit zijn van een SIN-kaart (Social Insurance Number). Deze kaart kan worden verkregen bij het HRSDC (Human Resources and Skills Development Canada) door middel van het tonen van je paspoort en een geldige werkvergunning.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: