Openbare scholen

Cijfersysteem, inschrijving en lesuren

Openbare scholen

In Duitsland ontwikkelt elke deelstaat ( Land) haar eigen onderwijsprogramma, bepaalt haar eigen onderwijsdoelstellingen en bepaalt haar eigen normen. Hoewel de onderwijsnormen doorgaans zeer hoog zijn, kunnen deze beduidend afwijken tussen de verschillende Länder.

Ondanks deze verschillen, worden leerlingen aan Duitse scholen regelmatig getest in diverse vakken en ontvangen twee rapporten per jaar (één aan het einde van elk semester). De beoordeling wordt vermeld met een cijfer van 1 tot 6, als volgt aanduidend:

1 – sehr gut (zeer goed)

2 – gut (goed)

3 – befriedigend (redelijk)

4 - ausreichend (voldoende)

5 – mangelhaft (ontoereikend)

6 – ungenügend (onvoldoende)

Wees ervan bewust dat het Duitse schoolsysteem vrij strikt is betreft het beoordelen van de prestatie. Indien je kind zakt voor twee of meer klassen (met een 5 of 6), kan het zijn dat hij het hele jaar moet herhalen (hoewel de precieze voorschriften afhangen van elke deelstaat).

Je kind inschrijven bij een Duitse school

Je kind inschrijven bij een Duitse school is doorgaans vrij ongecompliceerd. Indien je officieel geregistreerd bent als een Duitse inwoner zal de school je enige tijd vooraf informeren over enige medische certificaten die je dient te verstrekken en andere zaken die je vooraf dient aan te schaffen.

Je wordt daarna verzocht de school te bezoeken tijdens normale openingstijden om je kind in te schrijven. Indien je hebt gekozen voor een andere (bijvoorbeeld privé) school, dien je de lokale openbare school te informeren en alternatieve getroffen regelingen voor te leggen. Wees ervan bewust dat het in Duitsland verplicht is je kind in te schrijven bij een school. Indien je niet reageert op de uitnodiging van de school, kun je in ernstige problemen komen!

Lesuren en vakanties

De meeste openbare scholen werken enkel in de ochtend (doorgaans van 8.00 uur tot 13.00 uur). Sommige scholen hebben echter lessen in de namiddag (bijvoorbeeld tot 15.30 uur of 16.00 uur), afhankelijk van het individuele programma. Voor ouders kunnen deze lesuren lastig zijn, omdat zij voor hun kinderen moeten zorgen tijdens hun “vrije tijd” (wat eigenlijk is gereserveerd voor huiswerk). Tevens, indien een leraar ziek is en de school geen vervanger kan regelen, kunnen leerlingen in de ochtenduren naar huis worden gestuurd zonder waarschuwing! Daarom kiezen sommige ouders die beide werken voor een privé school voor hun kind of regelen een “oppas” die voor de kinderen kan zorgen in de namiddag.

Vakanties

Zomervakanties, die doorgaans zes weken duren, zijn gepland met een paar weken verschil tussen de Duitse deelstaten (om verkeerhinder te voorkomen, wat een groot probleem is op de Duitse Autobahn tijdens de vakantieperiode). Ieder jaar wordt een vakantieschema voor heel Duitsland gepubliceerd, die van jaar tot jaar verandert.
Naast de zomervakantie, zijn er de volgende schoolvakanties:

  • Twee weken in de herfst (Herbstferien), welke oorspronkelijk bedoeld waren om kinderen op het platteland extra tijd te geven om hun ouders te helpen op het land of in de boerderij.
  • Twee of drie weken tijdens kerstmis (Weihnachtsferien)
  • Eén week tijdens Pasen (Osterferien)
  • En diverse religieuze, nationale of staatvakantiedagen.

Veronderstel echter niet dat dit royale vakantiebeleid je toestaat je kind terug te trekken van school wanneer je wilt. Alle afwezigheid van school (inclusief ziekte) dient aan de school te worden vermeld en schriftelijk te worden bevestigd. Indien je je kind van school moet halen voor enig andere reden dan ziekte, dien je goedkeuring van de school te hebben. Je kind van school halen voor een periode langer dan één of twee dagen zonder voorgaande goedkeuring van de school, kan leiden tot een boete. Aanhoudende overtredingen kan lijden tot gevangenschap voor de ouders en het kind kan worden geplaatst in een jeugdinrichting!

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: