Het hoger onderwijs

Soorten instellingen van hoger onderwijs voor Griekse en internationale studenten

Het hoger onderwijs

Grieks hoger onderwijs wordt volledig gereguleerd door de staat. Openbaar hoger onderwijs is verdeeld in universiteiten en technologische instituten (TEI). Alleen publieke instellingen mogen tertiair onderwijs aanbieden.

Universiteit

Er zijn 22 universiteiten in Griekenland en meer dan 30 TEI verspreid over een groot geografisch gebied, waaronder vele eilanden. TEI zijn meer praktisch en gespecialiseerd in productie en wetenschap. Er is ook de Griekse Open Universiteit (EAP) die onderwijs op afstand biedt (bachelor-, master-en volwasseneneducatie). Het biedt ook universitaire studies aan degenen die niet aanwezig kunnen zijn in klassen of laboratoria voor welke reden dan ook.

De lessen worden gegeven in het Grieks en de cijfers zijn gebaseerd op de numerieke schaal van 1 tot 10 (10 is uitstekend, en een 5 is een voldoende). Universiteiten verschaffen bacheloropleidingen voor “undergraduateopleidingen” (vier tot vijf jaar), één- en tweejarige masterdiploma's en doctoraten (drie tot zes jaar). Toelating tot universiteiten is afhankelijk van de prestaties van de student in de landelijke examens die plaatsvinden in de derde jaar van het hoger voortgezet onderwijs.

Hoewel Griekenland zich bij het Verdrag van Bologna heeft gevoegd vanaf het allereerste begin in 1999, moet het nog formeel overgaan naar de normen daarvan door studentenprotesten voor hervormingen. Als gevolg hiervan kunnen studenten die een bachelordiploma in een ander land hebben gehaald zich hiermee niet kwalificeren voor een masteropleiding in Griekenland. Particuliere instellingen van hoger onderwijs zijn voornamelijk vestigingen van universiteiten en hogescholen uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Deze bieden opleidingen aan die geaccepteerd worden door het land van herkomst. Zoals bij het meeste privé-onderwijs, is collegegeld aanzienlijk hoger dan voor de openbare universiteiten in Griekenland.

Studeren in Griekenland

Griekenland neemt deel aan het hoger onderwijsprogramma's zoals: Arion, Erasmus, Leonardo, Lingua, Socrates en Tempus. Bezoek de respectievelijke websites om meer te weten te komen over de aanvraagprocedures als je van plan bent om in Griekenland te studeren via een van deze programma's.
Anders, als je je wilt inschrijven voor een full-time opleiding in een instelling in Griekenland, zal je in het algemeen worden gevraagd om de volgende documenten in te leveren:

  • Verblijfsvergunningen, die verkregen kunnen worden bij de Griekse Vreemdelingenzaken
  • Gezondheidsverklaring
  • Bewijs van je kennis van de Griekse taal

Collegegeld hoeft niet betaald te worden door EU- en EER-studenten aan de openbare universiteiten in Griekenland, de niet-EU-studenten moeten een vergoeding betalen. Over het algemeen betalen ze een gemiddelde van €1.500. Het exacte bedrag is afhankelijk van de cursus, dus het is een goed idee om dat aan de instelling waarin je geïnteresseerd bent te vragen.

Bacheloronderwijs in Griekenland vereist een middelbare school diploma van uw eigen land. Naast een kennis van de Griekse taal moet u bewijzen dat u een andere vreemde taal hebt bestudeerd zoals: Engels, Frans, Spaans of Duits. U moet uw aanvraag in dienen bij het Griekse ministerie van Onderwijs en Religieuze Zaken.

Om deel te nemen aan een Master- of PhD-programma moet je een relevante bachelor- of gelijkwaardig diploma van je eigen land hebben. Voor het aanvragen van PhD-studies ben je verplicht om in het bezit te zijn van een relevant diploma of master. Als je van plan bent je in te schrijven voor een master- of doctoraal, moet je je sollicitatie direct aan de instelling sturen. Het aanvraagformulier is te downloaden via websites van de individuele scholen.

In het geval dat je voor je aanvraag een erkenning van je studies en referenties nodig hebt, moet je contact opnemen met het Instituut voor Technologisch Onderwijs (IHO-NARIC), Ministerie van Onderwijs.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: