Openbaar onderwijs in Griekenland

Curriculum, roosters en beoordelingssysteem

Openbaar onderwijs in Griekenland

Peuteronderwijs is op vrijwillige basis in Griekenland, maar het wordt geleidelijk verplicht gesteld in het hele land. Verplicht onderwijs begint op de leeftijd van zes met het basisonderwijs en gaat door in het lager voortgezet onderwijs.

Meer dan 90% van de Griekse scholen zijn openbaar en meer dan 90% van alle leerlingen in Griekenland gaat naar een openbare instelling. De Griekse grondwet verleent gratis openbaar onderwijs voor alle burgers, inclusief immigranten die permanent in Griekenland leven. Alle studenten worden voorzien van gratis schoolboeken en gratis vervoer indien ze ver van school wonen. Gezinnen met een laag inkomen (minder dan €3.000) ontvangen financiële steun van €300 per jaar voor elk kind dat leerplichtig is. Openbaar onderwijs is zeker voordelig vanuit een financieel oogpunt, maar mist vaak de nodige technische infrastructuur en de organisatie in vergelijking met privé-scholen.

Peuterschool (Vrefonipiakoi Paidikoi Stathmoi)

Peuteronderwijs is op vrijwillige basis in Griekenland, maar het wordt geleidelijk verplicht gesteld in het hele land. Kinderen worden toegelaten tot de peuterschoolinstellingen op de leeftijd van 2,5 jaar. De kinderopvang in Griekenland bestaat onder andere uit crèches (Vrefonipiakoi stathmoi), kinderdagverblijven (nipiakatmimata) en peuterscholen (nipiagogeio). Het schooljaar begint op 1 september en loopt tot 21 juni. Peuterscholen werken van maandag tot vrijdag en zijn geopend van 8.00 tot 16.30 uur, terwijl de crèches en kinderdagverblijven om 12.30 uur sluiten.

Basisschool (Dimitiko)

Als kinderen in Griekenland de leeftijd van zes bereiken moeten ze worden ingeschreven in een lagere school (of Dimotiko in het Grieks). Dimotiko is verplicht en in de zesjarige opleiding leren de kinderen over de moderne Griekse taal, wiskunde, geschiedenis, milieustudies, informatie en technologie, Engels, lichamelijke opvoeding en kunst. In het vijfde en zesde leerjaar leren de scholieren een vreemde taal, aardrijkskunde, natuurwetenschappen en maatschappijleer. Sommige expats die in Griekenland wonen kunnen worden verrast om religieuze invloeden in het onderwijs tussen de verplichte vakken in het schema van hun kind. Dit komt omdat er geen juridische scheiding tussen de staat en de kerk is in Griekenland. De eerste schooldag is op 11 september en de laatste dag op 15 juni. Leerlingen gaan naar school van maandag tot vrijdag, 08,15 tot 13,30. Het beoordelingssysteem in de eerste drie leerjaren bestaat uit letters, waarbij A staat voor uitstekend, B voor zeer goed, C voor goed en Ε voor onvoldoende. Na de vierde klas worden getallen van 1 tot 10 gebruikt (9-10 uitstekend, 7-8 zeer goed, 5-6 voldoende en 1-4 onvoldoende). Leerlingen die met succes het zesde leerjaar halen krijgen een lagere schooldiploma die gebruikt kan worden om je in te schrijven voor de middelbare school (Gymnasio). Leerlingen in de eerste vijf klassen krijgen een voortgangsverslag (Titlos proodou). Na de zesde klas worden ze beloond met een studierapport (Titlos spoudon) die hen in staat stelt zich in te schrijven voor het Gymnasio.

Lager voortgezet onderwijs (Gymnasio)

Gymnasio duurt drie jaar en is verplicht voor kinderen van 12 tot 15. Het biedt algemeen voortgezet onderwijs door middel van thema's zoals: de oude Griekse taal en literatuur, moderne Griekse taal en literatuur, wiskunde, geschiedenis, informatica en vreemde talen. Er zijn ook vreemde talen scholen, kerkelijke scholen, intercultureel onderwijs, muziekscholen, kunstscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Naast gymansio in de ochtend, zijn er ook 's middags en ​​'s avonds scholen. Leerlingen moeten elke dag mondeling werk, schriftelijke opdrachten en andere projecten voltooien. Aan het eind van elk termijn worden schriftelijke tentamens gehouden. Het beoordelingssysteem draait op een schaal van 1 tot 20, 20 is het hoogste, 10 is een voldoende en 1 het laagst mogelijke cijfer.

Hoger voortgezet onderwijs (Lykeio)

Na het gymnasio kunnen leerlingen doorgaan met hun studie met het niet-verplichte niveau. Studenten die hun studie willen voort te zetten aan een universiteit schrijven zich meestal in voor de drie- of vierjarige algemene scholen (geniko lykeio). Studenten met speciale technische belangen schrijven zich meestal in voor de tweede optie - Hoger beroeps onderwijs (EPAL) of beroepsonderwijs (EPAS). De drie jaar zijn gericht op technische, beroepsgerichte vakken en werkplaats oefeningen. Er zijn ook instellingen voor beroepsopleidingen (Institouto Epaggelmatikis Katartisis - IEK) in het hoger voortgezet onderwijs die formeel, maar niet-geclassificeerd niveau onderwijs aanbieden. Het onderwijs aan een IEK is op basis van beroepsonderwijs specialisatie. De selectie van studenten vindt tweemaal per jaar plaats in het begin van september voor het winter semester en aan het eind van januari voor het tweede semester. Studenten moeten minstens 18 jaar oud zijn.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: