Verdere studies

Andere leerkansen

Verdere studies

Italië heeft vele privé-scholen en scholen op universiteitsniveau (sommigen maken deel uit van Amerikaanse universiteiten), inclusief commerciële scholen, hotel- en catering scholen en taalscholen. Deze hebben een reeks aan cursussen voor schoolverlaters, graduaten, werknemers en werklozen.

Deze omvatten cursussen voor afgestudeerden (gespecialiseerde diploma's, masters en doctoraten) en een variatie aan beroepscursussen. Men kan cursussen volgen van een paar maand tot 2 of 3 jaar en ze kunnen zowel voltijds als deeltijds zijn.

Vele cursussen zijn beroepsgericht (corsi di formazione professionale) en hebben als doel om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken door een aantal praktische en theoretische lessen aan te bieden. De cursussen hebben één niveau (gericht op schoolverlaters die geen diploma van het middelbaaronderwijs hebben behaald) en een tweede niveau (voor houders van een specifieke kwalificatie zoals een diploma van het middelbaaronderwijs of de universiteit).

Vele cursussen zijn gericht op werkzoekers en werknemers die zich willen specialiseren om een hogere functie te kunnen bekleden. Kandidaten moeten gewoonlijk een toelatingstest afleggen. De cursussen voor houders van een diploma van het middelbaaronderwijs duren meestal 400 tot 1200 uur. Men krijgt dan 5 uur per dag les en er is meestal een proefperiode in de industrie.

Er zijn gratis cursussen ter beschikking in sommige regio's (gesticht in associatie met het Europees Sociaal Fonds) voor bepaalde categorieën mensen zoals: werklozen, graduaten die werk zoeken, jonge mensen die gefaald hebben in het volgen van verplicht onderwijs en arbeidsongeschikt zijn. Men kan informatie krijgen bij regionale onderwijskantoren, trainigscentra voor beroepen, het informatiedepartement van de vakbond, lokale kranten of regionale websites. Men kan ook verdere informatie vinden bij regionale Centro di Informazione e Orientamento (CIO) kantoren.

Een aantal onderwijsinstellingen in Italië bieden een Amerikaans MBA diploma, vb. St John’s University in Rome en de Bocconi University in Milaan. De richtingen omvatten bankwezen, bedrijfsadministratie, communicatie, economie, informatica, management, marketing, public relations en politieke- en sociale wetenschappen. De opleidingskosten zijn erg hoog en het uurrooster is strikt georganiseerd. De meeste cursussen worden in het Engels gegeven.

Een andere instelling die verdere opleiding aanbiedt in het Engels is het European University Institute in Florence. Het instituut werd gesticht in 1972 en geeft cursussen aan postgraduaten. Ook kan men er aan onderzoek doen inzake sociale- en humane wetenschappen.

De toelatingsprijs is gebaseerd op verdiensten en de cursussen zijn toegankelijk voor alle studenten van alle EU-lande en sommige Europese landen met een hoog diploma.

The British Open University, The Open University, CP 1141, 20101 Milaan (Tel. 02-8138 048) biedt cursussen aan op afstand waarbij je een diploma kan halen (van BA tot MBA – men kan tussen meer dan 150 landen kiezen). Deze cursussen zijn toegankelijk voor Europeanen en burgers van Zwitserland.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: