Soorten ondernemingen

Welk type onderneming is het beste voor mij?

Soorten ondernemingen

Om te kunnen beslissen voor welk soort onderneming je gaat kiezen, moet je je niet alleen bewust zijn van je behoeften, maar ook van de opties die beschikbaar zijn om te vinden wat het beste bij je verwachtingen past. In dit artikel kan je de belangrijkste vormen van ondernemen in Oostenrijk vinden.

Expats kunnen een bedrijf opzetten in Oostenrijk, op voorwaarde dat ze inwoners van de EU, de EER of Zwitserland zijn of in het bezit zijn van een Oostenrijkse verblijfsvergunning. In elk geval moet je een handelsvergunning aanvragen. Dit kan gedaan worden bij de lokale overheid (gemeentebestuur of regionale overheid, Magistrat of Bezirkshauptmannschaft).

Je kan een aantal verschillende soorten wettelijke bedrijven in Oostenrijk opzetten, afhankelijk van je financiële capaciteiten. Je kan kiezen uit corporaties, waarvoor je een minimaal startkapitaal nodig hebt, of je kan gaan voor een niet-corporate vorm van onderneming en zelf een bedrag investeren dat je je kan veroorloven.

Hieronder vind je een gedetailleerder overzicht van de relevante bedrijfsvormen die er in Oostenrijk zijn:

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De Oostenrijkse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH) is de meest gebruikelijke vorm voor zowel corporate als eigen ondernemingen. Zoals de naam te kennen geeft, bepertke deze vorm van ondernemen de aansprakelijkheid van de eigenaar/oprichter. namelijk tot een startkapitaal van €35,000. Bij het opzetten van een onderneming, wat gedaan kan worden door één persoon of door meerdere partners, moet er een contract opgesteld worden, die aangeeft wat de rechten en verantwoordelijkheden zijn van de eigenaar of partners, informatie over financiële bezittingen inbegrepen. Naast registratie in het Oostenrijkse Handelsregister (Firmenbuch), moet de firma ook geregistreerd worden bij het gemeentebestuur of de regionale overheid om zich aan te kunnen melden voor een handelsvergunning. Het is aangeraden dat belastingen en boekhouding, vooral als je personeel aan wilt nemen, bijgehouden worden door een professionele accountant.

Naamloze vennootschap

De Aktiengesellschaft (AG) is de tweede meest gebruikelijke vorm van vennootschappen. Het is niet erg anders dan de GmvH, het belangrijkste verschil zijnde dat het startkapitaal €70,000 moet bedragen. Het voordeel van deze vorm van ondernemen is dat het startkapitaal opgedeeld kan worden in delen die verkocht worden aan aandeelhouders. Deze aandeelhouders hebben echter ook recht op dividend, oftewel ze krijgen het gedeelte van de winst dat overeenkomt met hun deel.

Vennootschap onder firma (VOF)

De vennootschap onder firma (Offene Gesellschaft - OG) is een van de niet-corporate vormen van ondernemen in Oostenrijk. De enige wettelijke vereisten voor het opzetten van een OG zijn een handelsvergunning en registratie in het Oostenrijkse handelsregister (Firmenbuch). OG’s verschillen van corporate ondernemingen doordat er geen bepaald startkapitaal vereist is. Bovendien moeten alle partners zowel directeurschap als aansprakelijkheid op zich nemen. Het kunnen mensen of rechtspersonen zijn en dragen solidariteit, oftewel, ze hebben gelijke verantwoordelijkheid over hun geld en bezittingen. Het samenwerkingscontract kan zowel mondeling als geschreven worden opgesteld, het laatste is echter aan te raden.

Commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap (Kommanditgesellschaft - KG) verschilt niet van de OG aangaande de wettelijke verplichtingen voor het opzetten van de onderneming. Wat verschilt zijn de rechten en plichten van de partners. Er moeten op zijn minst twee partners zijn, waarvan er (minstens) één, de Kommanditist, slechts aansprakelijk is over de financiële inbreng. De andere partner, de Komplementär, neemt de verantwoordelijkheid op zich om te handelen namens de vennootschap. Dit is ook degene met het recht op directeurschap. De ander is slechts een stille partner en treedt niet op namens de onderneming.

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is de kleinste en tweede meest gebruikelijke vorm van ondernemen en een “minimaal vereiste” voor zelfstandig ondernemerschap. De rechtspersoon, de Einzelunternehmen, is vertegenwoordigd door één persoon, de eigenaar van de eenmanszaak. Het voordeel van een eenmanszaak is dat de eigenaar vrij kan beslissen hoeveel geld hij wil (of kan) investeren. De boekhouding is simpel en belastingen zijn, afhankelijk van de omzet, gematigd. Het nadeel ervan is dat de eigen ondernemer ook de enige is die financieel aansprakelijk is en wettelijk verantwoordelijk, met al zijn geld en bezittingen.

Om een eenmanszaak te beginnen, moet je een handelsvergunning aanvragen. Dit moet gedaan worden bij het gemeentebestuur of de regionale overheid. Eigen ondernemers moeten zich verzekeren bij de Austrian Social Insurance Authority for Business   (Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft - SVA). Verzekeringen zijn meestal niet hoger dan gematigd.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: