Stappenplan

In Spanje een huis kopen

Stappenplan

Onderstaand volgen de stappen die een aankoopmakelaar met haar klanten zou moeten doormaken. In individuele gevallen lopen de processen wel eens anders dan het hieronder omschreven algemene verhaal; het dient dan ook ter illustratie.

1. Budgetbepaling en wensen

U als aspirant-koper heeft wellicht zelf al wel een idee over een budget voor de aanschaf van een woning in Spanje. Meestal wordt de woning deels uit eigen en deels met een hypotheek gefinancierd. Omdat de hypotheekmogelijkheden in Spanje anders liggen dan in Nederland is het raadzaam hier eerst goed naar te kijken.Een goede aankoopmakelaar tracht daarnaast, door zo veel mogelijk vragen te stellen, inzichtelijk te maken wat de wensen zijn.

2. De voorselectie

Doorgaans door telefonisch contact en per e-mail (al naar gelang uw voorkeur) kunnen aankoopmakelaars middels het tonen van voorbeelden en uw commentaar de wensen scherper krijgen. Uiteindelijk resulteert dit meestal in een lijstje met potentiele deelgebieden en potentiele woningen. Maar van een plaatje kun je niet kopen.

3. Het bezichtigen van gebied en woningen

Op enig moment is de tijd zeker rijp om het gebied te komen bezichtigen. Meestal word eerst de tijd genomen om mensen het gebied te tonen en een aantal plekken te laten zien die de moeite waard zijn. Uiteraard heeft u zelf volop de gelegenheid dit ook op eigen houtje te verkennen. Let op dat u niet urenlang overbodig in de auto wordt rondgeleid door een verkoper. Een aankoopmakelaar kan voor u de afspraken maken (meestal met verschillen makelaars) en begeleiden u bij de bezichtigingen. U ziet alleen de huizen die tevoren zijn geselecteerd en binnen uw zoekprofiel passen.

4. U vindt de geschikte woning

De aankoopmakelaar staat u bij in het onderhandelingsproces en zal uw belangen behartigen naar de verkopende makelaar in geval van een bestaande woning. Houdt u er rekening mee dat het in geval van nieuwbouw vrijwel niet mogelijk is kortingen te bedingen. Indien overeenstemming wordt bereikt over de prijs is de eerste stap “het reserveren van de woning”.

5. De woning reserveren

Nadat u de geschikte woning heeft gevonden en er overeenstemming is over de prijs volgt de reserveringsovereenkomst. Hiermee wordt de woning “van de markt gehaald” om de koper de gelegenheid te geven enkele zaken te onderzoeken. Het reserveringsbedrag bedraagt € 3,000 of € 6,000 afhankelijk van het project en de aankoopprijs. Dit bedrag wordt gewoonlijk vastgehouden door de makelaar in Spanje op een geblokkeerde derdenrekening. Vervolgens kan uw advocaat een onderzoek naar het onroerend goed starten en indien alles is goedgekeurd wordt het bedrag overgemaakt naar de eigenaar of projectontwikkelaar. Indien u besluit uiteindelijk de aankoop niet door te laten gaan bent u dit bedrag meestal kwijt. Indien de verkoper besluit de verkoop aan u niet door te zetten is hij wettelijk verplicht u het reserveringsbedrag te betalen en u krijgt uw ingelegde geld terug van de makelaar.

6 Het Koopcontract

In de regel wordt binnen een maand na de reserveringsovereenkomst een koopcontract opgesteld waarin alle verplichtingen van beide partijen gedetailleerd worden opgenomen. Hierbij wordt doorgaans 10% van de aankoopprijs betaald, minus de reeds ingelegde gelden voor reservering. De advocaat of makelaar van de verkoper zal vervolgens samen met uw advocaat bepalen welke uitstaande schulden en eventuele beslagen op het Onroerend Goed en de betaling daarvan wordt gedaan door de betreffende partij. Hierbij moet u denken aan O.G.- belasting, servicekosten, telefoon, elektriciteit, water etc. Het overzetten op naam van de koper wordt doorgaans door de verkopende makelaar geregeld.

7 De Overdrachtsakte:

Bij bestaande woningen vindt de overdracht meestal plaats binnen 2 à 3 maanden, waarna de akte door de notaris zal worden ingeschreven in het register. In het geval van een hypotheek zal ook een vertegenwoordiger van de bank aanwezig zijn bij het tekenen van de overdrachtsakte. Het is zeker mogelijk om dit proces te versnellen en reeds binnen twee weken bij de notaris af te spreken voor de overdracht. Uiteraard dienen beide partijen hieraan te willen meewerken.

Bij nieuwbouw zal de oplevering langer duren. Tot een maximum van meestal 1,5 jaar. De betalingen voor de woning in geval van nieuwbouw worden gedurende de bouw gedaan in fases. Bij sommige projecten betaalt u 30% aan het begin en de rest pas bij oplevering. De individuele bouwprojecten hebben verschillende betalingswijzen. Wellicht is het goed te melden dat de bouwer verplicht is een bankgarantie te verschaffen zodat de koper altijd de garantie heeft dat het project zal worden afgebouwd ook als de bouwer failliet gaat. Daarnaast wordt inmiddels veelal gewerkt met boeteclausules voor te late oplevering.

8 U bent woningbezitter in Spanje

Heeft u hulp nodig bij het kopen van een woning in Spanje?
Costa Select, aankoopmakelaar in Spanje
www.costaselect.com 
Vragen of opmerkingen?

Bovenstaande is samengesteld door Marc Stam

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: