Ubezpieczenie samochodu

Jak ubezpieczyć samochód w Szwajcarii?

Ubezpieczenie samochodu

Musisz mieć ubezpieczenie samochodu, aby móc kierować samochodem w Szwajcarii. Miesięczne składki zależme są od samochodu, który prowadzisz i wybranej polisy.

Istnieją trzy rodzaje ubezpieczeń samochodowych w Szwajcarii. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, a kompleksowe i pasażerskie ubezpieczenia są opcjonalne.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ten rodzaj ubezpieczenia jest wymagany przez prawo. Obejmuje ono urazy osób trzecich oraz uszkodzenia mienia. Minimalny gwarantowany zasięg ubezpieczenia zależy od typu Twojego samochodu.

Kompleksowe ubezpieczenie

Ten rodzaj ubezpieczenia jest nieobowiązkowy. Zalecany jest dla osób, które nie byłyby w stanie szybko zastąpić ich samochodu w razie jego uszkodzenia lub kradzieży. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie szkody materialne.

Są dwa rodzaje kompleksowego ubezpieczenia:

Ubezpieczenie o ograniczonym zasięgu – Obejmuje szkody spowodowane kradzieżą, klęskami żywiołowymi, popękane szyby, straty poniesione na skutek ognia, lawin śnieżnych i zwierząt.

Całkowicie wszechstronne – Jak powyżej + szkody spowodowane na skutek kolizji.

Pasażerskie ubezpieczenie

Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje szkody pasażerów podróżujących w ubezpieczonym samochodem. Ubezpieczenie pasażerów można również pokrywać koszty leczenia, śmierć, rentę i świadczeń w szpitalach. Ubezpieczenie może być na właściciela, kierowcę i / lub pasażerów, a stawki mogą być określane swobodnie.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: