Ubezpieczenie zdrowotne

Publiczne i prywatne ubezpieczenie w Szwajcarii

Ubezpieczenie zdrowotne

Według ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym (Krankenversicherungsgesetz – KVG), każda osoba żyjąca w Szwajcarii zobowiązana jest do wykupienia podstawowej, zdrowotnej polisy ubezpieczeniowej (Grundversicherung).

Każda osoba, osiedlająca się w Szwajcarii, jest zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 3 miesięcy od przybycia. W kilku sytuacjach, będziesz poproszony o dowód, że jesteś ubezpieczony. Jeśli jesteś zatrudniony w Szwajcarii przez okres krótszy niż 3 miesiące i nie możesz przedstawić dowodu na ubezpieczenie z Twoim kraju, które Cię obejmuje, to jest niezbędne wykupienie szwajcarskiego ubezpieczenia.

W niektórych przypadkach możesz być zwolniony z wykupu ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii np.:

  • Jeśli w Twoim ojczystym kraju obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne, które pokrywa te same koszty, co podstawowa polisa ubezpieczeniowa w Szwajcarii
  • Jeśli jesteś w Szwajcarii, ze względu na wymianę, lub w ramach innego programu międzynarodowego (np. dla studentów, praktykantów i naukowców). W takim przypadku instytucja lub pracodawca musi zagwarantować, że wszystkie koszty opieki medycznej w czasie pobytu w Szwajcarii są refundowane i opłaci on wszystkie koszty które nie są objęte ubezpieczeniem.
  • Jeśli zostałeś wysłany do Szwajcarii na określony czas przez zagraniczną firmę.
  • Jeśli jesteś dyplomatą, bądź pracujesz dla międzynarodowej organizacji.

Jak uzyskać podstawowe ubezpieczenie zdrowotne?

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne zapewniane jest przez wiele publicznych i prywatnych zakładów ubezpieczeń - możesz dowolnie wybierać. Korzyści są takie same u wszystkich dostawców, ale poziom składek mogą się znacznie różnić, więc warto rozejrzeć się dokładnie (sprawdź www.priminfo.ch ).

Należy pamiętać, że w Szwajcarii ubezpieczenie chorobowe nie jest zazwyczaj zapewniane przez pracodawcę. Masz obowiązek skontaktowania się z dostawcami i uzyskania ubezpieczenia na własną rękę. Tylko wtedy, gdy pracodawca zawarł umowę z konkretnym ubezpieczycielem i opłaca część składki (co zdarza się bardzo rzadko), będziesz zmuszony do wybrania konkretnego dostawcy.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii nie są uzależnione od dochodów, ale są obliczane w oparciu o Twój profil ryzyka. Jednakże, Konfederacja Szwajcarska dotuje składki dla osób lub rodzin o niskich dochodach. 

Szwajcarskie polisy ubezpieczoniowe dotyczą tylko pojedynczych osób, a nie, jak w przypadku niektórych prorodzinych europejskich systemów ubezpieczeniowych, całych rodzin. Będziesz więc musiał ubezpieczyć każdego członka gospodarstwa domowego osobno, w tym dzieci.

Nie istnieją ograniczenia, jeśli chodzi o zmianę firmy ubezpieczeniowej, ale okres anulowania podstawowego ubezpieczenia wynosi 3 miesiące. Przed opuszczeniem Szwajcarii, powinieneś zrezygnować ze swojego ubezpieczenia z przynajmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

Co pokrywa podstawowa polisa ubezpieczeniowa?

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia medyczne związane z chorobą, wypadkami (jeżeli nie są objęte polisą ubezpieczeniową od wypadków) i macierzyństwem. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje ambulatoryjną opiekę medyczną i lekarstwa przepisane przez lekarza.

Jeśli masz wykupioną tylko obowiązkową podstawową polisę ubezpieczeniową, jesteś zobowiązany do wniesienia corocznej dopłaty do Twoich składek medycznych. Minimalna roczna stawka ubezpieczeniowa zmienia się co rok. Ta stawka jest obliczana na podstawie procentów całkowitych rocznych kosztów leczenia. Jeśli decydujesz się zapłacić raz do roku wyższą dopłatę, możesz obniżyć Twoje miesięczne składki ubezpieczeniowe (tzn. kiedy jesteś pewny, że nie będziesz często potrzebował pomocy medycznej). Niektóre firmy ubezpieczeniowe również obniżają swoje miesięczne składki, jeśli nie ponieśli żadnych kosztów w danym okresie.

Z reguły leczenie stomatologiczne nie jest objęte podstawową polisą ubezpieczeniową. Jeśli chcesz być ubezpieczony na wypadek leczenia dentystycznego, potrzebne jest Ci dodatkowe ubezpieczenie stomatologiczne (Zahnarztversicherung /assurance dentaire). Jest oferowane przez wiele firm i prawdopodobnie przedsiębiorstwo, które zapewnia ochronę zdrowia będzie w stanie zaproponować ubezpieczenie stomatologiczne.

Dodatkowe ubezpieczenie

Ponad połowa Szwajcarów decyduje się na dodatkowe ubezpieczenia, chociażby w celu uzyskania bardziej komfortowego zakwaterowania podczas pobytu w szpitalu lub dostępu do większego wyboru zabiegów. W przeciwieństwie do podstawowego ubezpieczenia, ubezpieczyciel może odmówić ubiegającym się o dodatkowe ubezpieczenie, czy tylko przyjąć je pod pewnymi warunkami. Prywatna opieka medyczna i dodatkowe ubezpieczenie stomatologiczne wchodzi w życie dopiero po trzech miesięcach.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: