Staatsburgerschap

Hoe word je een Belg

Staatsburgerschap

Als buitenlander ben je in staat om de Belgische staatsburgerschap te adopteren door een naturalisatieproces te doorlopen.

De belangrijkste vereisten zijn dat je tenminste 18 jaar oud bent, je voornaamste verblijf in België was de afgelopen drie jaar en je ‘hechte banden’ hebt met het land, zoals een baan, vrienden en familie, investeringen en (waarschijnlijk de meest ‘hechte’ van allemaal) schulden hebt. Relevante formulieren dienen compleet te worden ingevuld en vertaalde en genotariseerde exemplaren van je geboortecertificaat, een bewijs dat je woonachtig bent in België en andere ondersteunende documenten voor jouw situatie moeten worden vervaardigd. Vervolgens is het noodzakelijk dat je deze documenten voorlegt aan de gemeente waar je woonachtig bent.

De Naturalisatiedienst zal je dossier verwerken en je situatie zal door de nationale Kamer van Volksvertegenwoordigers ( Chambre des Représentants) worden beoordeeld, die eventueel nader onderzoek zal verrichten. Uiteindelijk wordt je verzoek voor naturalisatie een onderdeel van een wetgevende handeling die door de koning (of vermoedelijk door iemand van zijn personeel) gesanctioneerd zal worden. Tevens zal je verzoek gepubliceerd worden in de Moniteur belge, het officiële tijdschrift van de nationale legislatuur. Vanaf de dag van publicatie, heb je officieel de Belgische staatsburgerschap verworven en heb je dezelfde rechten (en ben je onderworpen aan dezelfde verplichtingen) als andere Belgische burgers. Indien je kinderen hebt onder de leeftijd van 18 jaar, verkrijgen ook zij automatisch het Belgische staatsburgerschap, onder voorwaarde dat zij woonachtig zijn bij jou (of zoals het statuut leest, 'zijn onder jouw gezag', wat een totaal verschillende kwestie kan zijn!).

Indien je met een Belgische inwoner trouwt of als je echtgenoot het naturalisatieproces ondergaat terwijl jullie getrouwd zijn, kun je aanvraag doen voor naturalisatie. Voorwaarde is dat jullie drie jaar in België hebben samengewoond. De procedure is een vereenvoudigde versie van het volledige naturalisatieproces en indien je in België bent getrouwd, kun je dezelfde geboorteakte gebruiken die je hebt vervaardigd voor de registratie van je huwelijk. Dit bespaart vertaling van het document en verificatie kosten.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: