Visum voor België

Vereisten en aanvraagprocedures

Visum voor België

Of je wel of niet een visum nodig hebt om België binnen te komen, hangt af van diverse factoren: je nationaliteit, de duur van je bedoelde verblijf, de reden van het bezoek of verblijf en welke andere documenten je hebt aangevraagd of al hebt ontvangen.

Inwoners van de 27 Europese Unie landen hebben geen visum nodig om België binnen te komen, zowel voor een lang verblijf als voor een kort bezoek. Je bent echter wel afhankelijk van een aantal registratievereisten, vooral als je langer dan 90 dagen blijft . Inwoners van andere landen kunnen eventueel verbonden zijn aan visumvereisten (welkom in de prachtige wereld van bureaucratie!). De ambassade of het consulaat van het land waar je naar toe gaat is doorgaans de beste bron voor informatie, maar de verordeningen zijn ingewikkeld en voor wijzigingen vatbaar en consulair ambtenaren zijn niet altijd volledig op de hoogte van de meest recente interpretaties of nuances. Wees niet verbaasd als je verwarrende of zelfs tegenstrijdige informatie ontvangt van verschillende beambten. Tevens kan ook gevraagd worden of je extra documenten of informatie naast de algemene, hier vermelde, vereisten kunt verstrekken.

België is lid van het verdrag van Schengen (ondertekend in Schengen, Luxemburg). Dit verdrag geeft toestemming om je vrij te bewegen binnen de lidstaten van de EU, bijvoorbeeld in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje. Ieder lidstaat heeft echter het recht om je te weigeren dat je het land binnenkomt, zelfs met een geldig visum. Een dergelijke weigering kan voorkomen op basis van vele redenen, inclusief ‘gewoon zomaar’ (wat geïnterpreteerd kan worden als ‘gewoon’ wij houden niet van de blik op je gezicht). Tenzij duidelijk is dat je drugs of andere smokkelwaar bij je hebt of als het lijkt alsof je handelt in vluchtelingen of onwettige immigranten, hoef je bij de grenzen niet op vertraging te rekenen want je kruist de diverse grenzen van Schengen.

Toeristen uit Noord- en Zuid-Amerika en uit de meeste niet EU-landen hebben voor een bezoek van 90 dagen binnen een periode van zes maanden geen visum nodig. Als je naar België gaat om zaken te doen of voor een andere betaalde activiteit, zelfs voor een korte periode, is het verstandig om bij het consulaat na te vragen of een bepaald zakenvisum of professionele kaart vereist is. Niet EU inwoners die langer dan 90 dagen in België willen verblijven, hebben een visum stempel nodig in hun paspoort voordat ze het land binnenkomen. Verder is het noodzakelijk dat je persoonlijk naar het plaatselijke consulaat of de lokale ambassade gaat voordat je vertrekt.

Kort verblijfsvisum: Voor diegenen die een visum nodig hebben voor een verblijf van maximaal 90 dagen, is het meest gebruikelijke visum dat wordt uitgegeven, het Schengen visum. Dit visum geeft je toestemming om vrij te bewegen binnen de 10 lidstaten van het Schengenakkoord. Je moet het visum aanvragen voor het land dat de primaire bestemming zal zijn tijdens je verblijf, bijvoorbeeld waar je het langst zult verblijven, of in sommige gevallen, het land waar je de Schengen zone zult binnenkomen. Vereisten voor een Schengen visum variëren enigszins van land tot land, maar omvatten over het algemeen: een paspoort dat geldig is tot op zijn minst 3 maanden na je vertrekdatum, een aanmeldingsformulier en één of meerdere recente pasfoto’s, een bewijs van het doel van je verblijf, het adres van je bevestigde verblijfplaats, voldoende economische middelen om de kosten van je verblijf te kunnen dekken en een retourticket voor je vlucht. De verwerking van de aanvraag kan een maand of langer duren, dus wees op tijd met plannen.

Verblijfsvergunning: Inwoners van IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland hebben geen verblijfsvisum voor een verblijf van langer dan 90 dagen nodig, tenzij zij van plan zijn te gaan werken of een bedrijf op te starten. Inwoners van alle andere niet EU landen moeten een verblijfsvergunning aanvragen bij het desbetreffende consulaat of bij de ambassade in het land van hun woonplaats en moeten het visum laten stempelen in hun paspoort voor vertrek. Visa kunnen niet worden verkregen of worden veranderd als je in België bent.

Om een verblijfsvergunning aan te vragen, heb je een paspoort nodig dat geldig is tot tenminste 3 maanden na je eerste verjaardag na je aankomstdatum met enkele of alle van de volgende documenten:

 • Een gecertificeerd geboortecertificaat en vertaling hiervan, voor ieder familielid;
 • gecertificeerde kopieën van huwelijks- of scheidingscertificaten met vertalingen, als toepasselijk;
 • een medisch certificaat van een goedgekeurde dokter (het consulaat of de ambassade geeft je een lijst);
 • de compleet ingevulde aanmeldingsformulieren;
 • pasfoto’s (één tot zes of meer, afhankelijk van de omstandigheden);
 • een werkvergunning (als je van plan bent te werken) of een bewijs waarin vermeld staat dat je werkgever een werkvergunning heeft aangevraagd;
 • bewijs van geschiktheid om je handel in het land te kunnen uitoefenen (indien je zelfstandig werkzaam bent, een journalist of in sommige gevallen voor andere wettelijke beroepen) of een werkkaart die als werkvergunning geldt voor sommige zelfstandige werkzaamheden;
 • bewijs van goed gedrag;
 • bewijs van financiële bronnen (als je niet van plan bent om te gaan werken);
 • bewijs van ziektekostenverzekering;
 • als je student bent, bewijs van erkenning van een goedgekeurde onderwijsinstelling;
 • indien je au pair bent, een kopie van je overeenkomst met de gastfamilie.

Indien je een visum nodig hebt maar het land probeert binnen te komen zonder, dan zul je worden geweigerd. Houd er rekening mee dat voor België over het algemeen ofwel een werkvergunning vereist is of een bewijs dat je werkgever een werkvergunning heeft aangevraagd voordat je een lang-verblijf visum of verblijfsvergunning kunt aanvragen. Indien je twijfelt of je een visum nodig hebt, informeer dan bij het desbetreffende consulaat voordat je reisplannen maakt. Aanvragen voor een lang-verblijf visum nemen dikwijls drie maanden of langer in beslag voor goedkeuring.

Er zijn diverse verblijfsvisa, afhankelijk van of je naar België komt om te werken, voor je pensioen of om in te trekken bij je echtgenoot of andere familieleden. Het is mogelijk om een verblijfsvisum te verkrijgen als je van plan bent te trouwen of een stabiele vaste relatie hebt met een inwoner van België of met iemand die legaal in België verblijft. Er zijn echter extra documenten die ingeleverd moeten worden met je visumaanvraag, inclusief een bewijs dat de persoon die al in België woont een buitenlandse echtgenoot of partner kan onderhouden.

Indien je naar België gaat om te werken en als je geen inwoner bent van een EU lidstaat, dan is het noodzakelijk dat je toekomstige werkgever een werkvergunning aanvraagt. Zodra dit is gedaan, kun je aanvraag doen voor een verblijfsvisum. De Belgische ambassade adviseert dat het proces voor een visum een jaar kan duren, dus koop nog geen reistickets totdat je visum is goedgekeurd. Goede bronnen met informatie over visumvereisten zijn de officiële websites diplomatie.belgium.be  of belgium.be .

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: