Werkvergunningen

Soorten vergunningen en aanvraagprocedure

Werkvergunningen

Inwoners van EU lidstaten hebben geen werkvergunning nodig om te kunnen werken in België. Om juridisch recht te hebben op een baan, is voor inwoners buiten de EU een werkvergunning vereist, welke meestal door de toekomstige werkgever wordt aangevraagd.

Voordat een verblijfsvergunning of een lang verblijfsvisum voor België kan worden aangevraagd, is doorgaans een werkvergunning, of een bewijs waarin bevestigd is dat je werkgever een werkvergunning voor je heeft aangevraagd, vereist.

Er zijn drie soorten werkvergunningen in België:

  • Een C-vergunning is geldig voor slechts één jaar. Deze vergunning verleent de houder het recht om voor meerdere werkgevers te werken. De vergunning wordt voornamelijk uitgegeven aan migrerend landbouw- en/of huishoudelijk personeel. C-vergunningen kunnen doorgaans niet worden vernieuwd.
  • Een B-vergunning is geldig voor één jaar en voor één werkgever, waarna het kan worden vernieuwd (door dezelfde werkgever, doorgaans voor dezelfde baan of dezelfde baanclassificatie). Als je van werkgevers verandert, is het noodzakelijk dat je nieuwe werkgever een nieuwe B-vergunning aanvraagt. De mogelijkheid bestaat dat je naar je geboorteland moet terugkeren en dat je opnieuw aanvraag moet doen voor een verblijfsvisum voordat je kunt beginnen met je nieuwe baan! Zodra je B-vergunning is vernieuwd voor vier of meer keer, d.w.z. dat je vijf jaar gewoond en gewerkt hebt in België met dezelfde vergunning, dan heb je recht op een onbeperkte A-vergunning.
  • Een A vergunning verleent de houder het recht om voor iedere willekeurige werkgever in België te werken voor onbeperkte tijd. Deze vergunningen worden slechts uitgegeven aan de volgende categorieën van sollicitanten: de echtgenoot van een A-vergunningshouder, de niet EU echtgenoot van een Belgische inwoner, de niet EU echtgenoot van een EU inwoner woonachtig in België en iedere buitenlander die ononderbroken vijf jaar (wettelijk) woonachtig is in België.

De B-vergunning is het standaardformaat van een werkvergunning voor de meeste buitenlanders. Aanvraag doen voor een B-vergunning is de verantwoordelijkheid van de werkgever die een niet EU inwoner in dienst wil nemen. Het is noodzakelijk dat je de toekomstige werkgever een medisch certificaat overhandigd samen met drie pasfoto’s. Deze documenten zal de werkgever met een kopie van het voorgestelde arbeidscontract opsturen naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voordat de werkvergunning wordt uitgegeven, zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vaststellen of inwoners van België of andere EU inwoners de werkzaamheden zouden kunnen uitvoeren. De mogelijkheid bestaat, dat het ministerie de werkgever potentiële Belgische werknemers zal toesturen om de werkloosheid te verlagen. (In het geval van bestuursfuncties, wordt de vergunning echter doorgaans met weinig of geen vragen verleend). Het kan tot 12 weken duren voordat de B-vergunning wordt verleend.

Zelfstandige vakmensen van buiten de EU moeten aanvraag doen voor een beroepskaart ( carte professionale/beroepskaart) om in België te kunnen werken. Een beroepskaart kan worden uitgegeven voor een periode van vijf jaar. Om deze kaart aan te kunnen vragen heb je een paspoort, een medisch certificaat en een bewijs van goed gedrag nodig ( certificat de bonne vie et moeurs/bewijs van goed gedrag en zeden). Tevens is een bewijs van je beroepskwalificaties noodzakelijk. Vergeet dit niet om bij een Belgische ambassade of bij een consulaat in je land van herkomst te controleren, want voor sommige beroepen zijn specifieke bewijsstukken vereist die je kwalificaties binnen het werkveld kunnen aantonen. Bijvoorbeeld, om te kwalificeren voor een beroepskaart voor journalist, is het noodzakelijk dat je persreferenties hebt en dat je geschikt bent voor een Belgische nationale perskaart. Om als freelance schrijver voor een beroepskaart te kunnen kwalificeren, zijn kopieën van gepubliceerde werken nodig en is bewijs van inkomsten van afgelopen jaren noodzakelijk.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: