Vrienden en Familie

Hoe je geliefden naar Duitsland kunnen verhuizen

Vrienden en Familie

Familiennachzug is de term die wordt gebruikt voor het laten overkomen van familie van iemand die al in Duitland woont.

Inwoners van Europa die in Duitsland wonen en werken kunnen hun families inclusief echtgenoten/echtgenotes, kinderen onder de 21 en grootouders over laten komen zolang zij financieel stabiel zijn en voor genoeg leefruimte kunnen zorgen. Het mogen meenemen van familie geldt echter ook voor inwoners van een niet-EU lidstaat. Familieleden hebben niet de verplichting om een werkvergunning aan te vragen wanneer zij in Duitsland willen werken.

Voor de mensen die van buiten de EU komen en in het bezit zijn van een vaste of tijdelijke verblijfsvergunning, behoren tot de categorie familie: kinderen onder de 18 jaar, echtgenoten/echtgenotes en in sommige gevallen ook andere familieleden. de Familiennachzug kan alleen voltrekken nadat er aan bepaalde voorwaarden is voldaan; de grootte van de woonruimte moet voldoende zijn, indien nodig moet de mogelijkheid tot opvang en steun van de familie aanwezig zijn en een basis level Duits.

Huwelijken

Echtgenoten en echtgenotes kunnen naar Duitsland komen wanneer de partner die er al woont een geldig Aufenthaltsberechtigung (verbijfsvergunning) heeft.

In het geval de in Duitsland wonende partner alleen een verblijfsvergunning heeft, kan de Familiennachzug alleen voltrekken wanneer het huwelijk plaats vond voordat hij of zij in Duitsland kwam wonen. Beide partijen moeten ouder dan 18 jaar zijn. 

Ook in geval van een voltrokken scheiding kan een verblijfsvergunning worden aangevraagd, zolang het huwelijk maar 2 jaar heeft stand gehouden nadat de eerste van de twee naar Duitsland was verhuisd. Wanneer binnen deze 2 jaar een scheiding plaatsvindt, wordt alleen in speciale gevallen een afzonderlijke verblijfsvergunning afgegeven.

Bezoek van vrienden en familie

Wanneer vrienden of leden van de familie anders dan hierboven beschreven je willen komen opzoeken in Duitsland, wordt dit niet met dezelfde wetgeving beschreven als wanneer zij er ook willen blijven. Zij moeten een visum aanvragen voor vertrek zelfs wanneer zij voor een korte periode zullen verblijven. Aangezien de Duitse diplomaten flink wat speelruimte hebben omtrent het verstrekken van Visa, wordt nabije familie vaak een visum verstrekt.

 De bezoekende vriend of familie moet bewijzen over voldoende financiële middelen te beschikken gedurende het verblijf, wat ook in kan houden dat de persoon die al in Duitsland woont deze kosten verplicht voor zijn of haar rekening neemt, de zogeheten Verpflichtungserklärung (verlichtingsverklaring). Het invullen van dit formulier draagt vaak kosten met zich mee.

Kijk voor meer informatie kunt u terecht op de website van Federal Office for Migration and Refugees 

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: