Gezondheidszorg in Frankrijk

Op welke ziekteverzekering heb je recht?

Gezondheidszorg in Frankrijk

Sinds januari 2016, heb je als expat in Frankrijk recht om lid te worden van de Franse ziekteverzekering mits je kan bewijzen dat je al drie maanden in Frankrijk woont.

Tijdelijk verblijf/korte-termijn visum

Een korte-termijn visum geeft je het recht om een periode van maximum drie maanden in Frankrijk te verblijven. De voorwaarden voor een ziekteverzekering tijdens deze periode hangen af van je nationaliteit.

Inwoners van EU/EER landen (plus Zwitserland)

Inwoners van deze landen kunnen tijdens deze periode gebruik maken van de ziekteverzekering door middel van van hun Europese ziekteverzekeringskaart  (EZVK).

Niet-inwoners van EU/EER landen

Sommige landen hebben een bilaterale overeenkomst met Frankrijk. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat je ziekteverzekering is gedekt tijdens deze periode. Normaal is deze dekking beperkt tot spoedgevallen. Of je land al dan niet deze overeenkomst heeft, is het toch aangeraden om een privé verzekering te nemen voor de periode van je verblijf.

Lange-termijn visum

Wanneer je voor een langere periode dan 90 dagen in Frankrijk verblijft, moet je je inschrijven bij de sociale zekerheid (sécurité sociale) en een Franse ziekteverzekering hebben (l’assurance maladie).

Inwoners

Het universele gezondheidssysteem van Frankrijk maakt het mogelijk om alle inwoners gemakkelijk toegang te verlenen tot de gezondheidszorg. Expats die een bewijs hebben dat ze drie opeenvolgende maanden een vast verblijf hebben gehad (waarvan de hoofdverblijfplaats voor deze drie maanden in Frankrijk was) krijgen toegang tot de gezondheidszorg via Protection Universelle Maladie (PUMA). Dit kan aangevuld worden met een aanvullende sociale verzekering. Meer info over de PUMA-regelgeving en de aanvullende sociale zekerheid vind je hier .

Voordat je in staat ben om je vast verblijf te bewijzen, heb je een alternatieve vorm van gezondheidszorg nodig. Inwoners van EU/EER landen en Zwitserland worden gedekt door hun Europese ziekteverzekeringskaart. Niet-inwoners van EU/EER landen hebben hiervoor een privé verzekering nodig.

Gepensioneerden

Gepensioneerde expats van EU/EER landen die een pensioen krijgen van hun thuisland kunnen toegang krijgen tot de PUMA zorg op voorwaarde dat ze een S1 certificaat hebben (vroeger E121). Met behulp van dit certificaat hoef je niet te betalen voor het Franse sociale zekerheidssysteem om gezondheidszorg te krijgen.

Gepensioneerde expats die afkomstig zijn van niet-EU/EER landen worden hetzelfde behandeld als andere burgers van deze landen; wanneer je kan bewijzen dat je een vast verblijf hebt gehad voor drie opeenvolgende maanden zal je toegang krijgen tot de PUMA zorg. In tussentijd zal je een privé verzekering moeten nemen.

Werknemers

Wanneer je werkzaam bent in Frankrijk hoef je geen drie maanden te wachten om toegang te verkrijgen tot de gezondheidszorg. Door je sociale zekerheidsbijdrage (cotisations sociales) krijg je meteen toegang tot de PUMA zorg.

Studenten

Op welke ziekteverzekering je recht hebt als student hangt af van je nationaliteit, verblijfsduur en je leeftijd:

  • Inwoners van EU/EER landen (plus Zwitserland): worden gedekt door de Europese ziekteverzekeringskaart
  • Niet-inwoners van EU/EER landen die minder dan drie maanden verblijven: hebben een privé verzekering nodig
  • Niet-inwoners van EU/EER landen die ouder zijn dan 28 en langer dan drie maanden verblijven: hebben toegang tot de PUMA zorg
  • Niet-inwoners van EU/EER landen die jonger zijn dan 28 en langer dan drie maanden verblijven: moeten zich inschrijven bij de sociale zekerheid voor studenten (sécurité sociale étudiante) met La Mutuelle Des Etudiants (LMDE). Hierdoor kan je tot 70% van je medische kosten terugbetaald krijgen. Meer info vind je hier  (in het Frans)

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: