Speciale dekking voor gezondheidszorg

Ziektekostenverzekering voor mensen in moeilijkheden

Speciale dekking voor gezondheidszorg

De Franse staat verschaft gezondheidszorg voor alle mensen die in Frankrijk wonen. In sommige gevallen zou je zelfs kunnen profiteren van speciale hulpprogramma’s voor mensen in financiële moeilijkheden.

Soms kunnen mensen niet gedekt worden door het systeem in hun herkomstland en komen ze niet in aanmerking voor basistegemoetkoming binnen de sociale zekerheid (dat ook ziektekostenverzekering omvat). Om bijvoorbeeld gedekt te worden door de Franse sociale zekerheid, moet je bijdragen betalen door middel van betaald werk, wat mogelijk niet het geval is. Om deze en andere redenen, zou je gebruik kunnen maken van twee gezondheidszorgsystemen die Algemene Dekking voor Ziektekostenverzekering (CMU) en Medische Hulp van de Staat (AME) genoemd worden.

CMU, Algemene Dekking voor Ziektekostenverzekering

Franse inwoners die niet gedekt worden door een andere verzekering zouden in aanmerking kunnen komen voor CMU (Couverture Maladie Universelle), dat ziekte- en zwangerschapskosten dekt in dezelfde mate als bij de gewone sociale zekerheid. Er zijn twee soorten CMU:

 • Basis CMU (CMU de base)

Je betaalt medische uitgaven die vergoed worden aan de hand van vastgestelde niveau’s. Als het jaarlijkse inkomen van het huishouden hoger is dan een bepaald bedrag (€9,534 in 2014, dit verandert elk jaar), moet er een bepaald niveau aan bijdragen betaald worden. Dit is ongeveer 8% van het netto-inkomen boven het genoemde bedrag. Dit betekent dat je 8% bijdragen betaalt over je inkomen verminderd met de minimale drempel.

 • Aanvullende CMU (CMU complémentaire)

Aansluiting bij de aanvullende CMU is gratis als je inkomen onder een bepaald niveau is, dat afhangt van het aantal personen in het huishouden (CMU-C-niveau’s zijn hier  te vinden). In dit geval wordt er geen betaling verwacht voor geen enkele medische uitgaven (dokters, voorgeschreven medicijnen, opname in een ziekenhuis, etz.). Merk op dat ook personen die onder de sociale zekerheid vallen kunnen profiteren van de aanvullende CMU. De CMU-C verschaft gratis ziektekostenverzekering aan iedereen met een laag genoeg inkomen, of ze nou werkloos zijn, werk hebben of zelfstandig ondernemer zijn.

Om in aanmerking te komen voor CMU moet je:

 • Voor op zijn minst drie onafgebroken maanden in Frankrijk wonen (verschaf rekeningen van huisvestiging/telefoon/elektriciteitsrekeningen, enz.); mensen zonder huis of in een tijdelijk onderkomen moeten contact opnemen met hun lokale CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) voor de benodigde documenten (attestation domicile)
 • Identiteitskaart en/of paspoort voor inwoners van de EU/EER en/of verblijfsvergunning (titre de séjour, carte de séjour)
 • Bewijs van het inkomen van het huishouden. Je mag niet ook gebruik maken van andere ziektekostenverzekering

Het aanvraagproces kan tijd in beslag nemen, oplopend tot drie maanden.

Hoe moet je CMU aanvragen?

Op de website van het CMU   (alleen in het Frans) kan je direct je aanvraag doen. De aanvraag moet de volgende dingen omvatten:

 • Je huidige verzerkingssituatie: of je geregistreerd bent of was bij de sociale zekerheid
 • Kopiën van identiteitsbewijzen van alle personen in het huishouden (met een foto voor volwassenen)
 • Bewijs van verblijf (voor niet-inwoners van EU/EER-landen)
 • Bevestiging van het familie-inkomen

Als je aanvraag bevestigd is, krijg je een CMU-certificaat en een Carte Vitale, die je toegang geven tot de gezondheidszorg in dezelfde mate als bij de algemene sociale zekerheid. Kijk voor meer informatie op de website van CMU.

AME, Medische Hulp van de Staat

AME (Aide Médicale de l'Etat) verzekert basis gezondheidszorg voor illegale buitenlandse inwoners. Je kan in aanmerking komen als:

 • Je kan bewijzen dat je voor op zijn minst drie maanden in Frankrijk woont (bijvoorbeeld aan de hand van een verlopen visum, paspoort, berichtgeving van weigering van asiel, het inschrijven van een kind in een school, elektriciteits- en gasrekeningen, enz.).
 • Je je identiteit kan bewijzen
 • Je maandelijkse familie-inkomen onder een bepaald (jaarlijks aangepast) niveau is gedurende de twaalf maanden voor je AME aanvraagt - de niveau’s hangen net als bij de aanvullende CMU af van het aantal personen in het gezin en kunnen hier  gevonden worden (alleen Frans).  

Als je aanvraag bevestigd is, worden je kosten voor een jaar gedekt. Dit is hernieuwbaar als je opnieuw in aanmerking komt. Vernieuwing moet twee maanden vóórdat de dekking verloopt aangevraagd worden.

AME betekent dat je niet hoeft te betalen voor enige medische uitgave (dokters, voorgeschreven medicijnen, opname in een ziekenhuis, enz.). Je ontvangt geen nummer van de Franse sociale zekerheid, Carte Vitale of dekking in een ander EU/EER-land.

Neem voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van algemene gezondheidszorg een kijkje op onze website over expat’s gezondheid: www.expathealth.org .

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: