Verblijf in Frankrijk

Wat is verblijf en hoe vraag je dit aan?

Verblijf in Frankrijk

Elk langer dan drie maanden durend verblijf in Frankrijk, wordt als vast verblijf beschouwd. Om een Franse inwoner te worden heb je een verblijfsvergunning nodig, met uitzondering degenen uit EU/EER-landen, waarvoor dit niet meer verplicht is.

Toch is een verblijfsvergunning (carte de séjour) zelfs voor inwoners van de EU erg handig; het maakt het leven in Frankrijk iets gemakkelijker en zonder een verblijfsvergunning is het lastiger toegang te krijgen tot diensten of hulp van de overheid, zoals financiële hulp voor huisvesting.

Sinds 2009 zijn houders van lange-termijn visa toegestaan om tot 12 maanden in Frankrijk te verblijven, afhankelijk van het doel van hun verblijf en de geldigheid van het visum. Als ze echter langer dan zes maanden in het land willen verblijven, moeten ze zich registreren bij het Franse Bureau van Immigratie en Integratie gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf.

Niet-inwoners van EU/EER-landen. In tegenstelling tot visa, worden verblijfsvergunningen alleen in Frankrijk uitgegeven. Je doet persoonlijk aanvraag bij je plaatselijke préfecture de Police of sous-préfecture bij de services des étrangers (diensten voor buitenlanders). Als de prefecture niet dicht bij je verblijfsplaats is, kan je ook aanvraag doen door middel van het plaatselijke stadhuis (mairie). Om een aanvraag te kunnen doen moet je een lange-termijn visum ontvangen hebben voor het naar Frankrijk komen. Een korte-termijn visum is niet genoeg om een aanvraag voor verblijf te doen!

Om je verblijfsvergunning te verkrijgen, moet je vele documenten aanleveren, die afhankelijk zijn van wat voor verblijf je aan gaat vragen. In veel gevallen zal dit de volgende documenten omvatten:

  • Origineel en scan van je paspoort met een geldig lange-termijn visum.
  • Geboortecertificaat  (acte de naissance, état civil), met daarbij een gekwalificeerde Franse vertaling, die in je herkomstland gemaakt moet worden (of bij de ambassade van je land in Frankrijk, die deze dienst ook zouden kunnen leveren), vertaald zijn door een officieel toegekende vertaler.  
  • Origineel en scan van bewijs van verblijf (zoals een huur- of electriciteitsrekening, justificatif de domicile)
  • Bewijs van inkomen: Werknemers moeten een bewijs van dienst leveren en van het laatst ontvangen salaris. Degenen met een eigen bedrijf moeten dit aan kunnen tonen (ingeschreven bij URSSAF, handelsregister, enz.). Gepensioneerden of werklozen moeten bewijzen dat de redelijke financiële bronnen hebben om te leven in Frankrijk.
  • Ziektekostenverzekering
  • Twee paspoortfoto’s

Als een document niet in het Frans is, moet je zorgen voor een gekwalificeerde Franse vertaling. Na het aandragen van de documenten, zal je een bevestiging van je aanvraag voor verblijf ontvangen. Dit document legaliseert je verblijf in Frankrijk tot je je verblijfsvergunning krijg (of niet). Het hele proces kan een week tot een aantal maanden duren.  

Een verblijfsvergunning geeft gebruikelijk ook recht op verblijf aan je partner en kinderen (als deze minderjarig zijn).

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: