De juiste keuze maken

Hoe je een privéschool kiest

De juiste keuze maken

Om de juiste privéschool voor je kind(eren) te kiezen, stel je best de volgende vragen:

 • Wanneer was de school gesticht?
 • Heeft de school een goede reputatie?
 • Heeft de school een hoge slaagkans? Bijvoorbeeld, hoe hoog is het percentage van de leerlingen die slagen met goede resultaten en verderstuderen aan een universiteit? De beste scholen voorzien statistieken over de slaagkansen
 • Wat omvat het leerplan? Welke soort examens zijn er? Zijn examens herkend in Spanje in internationaal? Passen ze bij de onderwijsverwachtingen van je kind op lange termijn? Vraag om een tijdstabel van een leerling om de ratio te controleren van academische- en niet academische vakken.
 • Controleer het aantal vrije dagen en controleer de toezicht ervan
 • Welke talen zijn verplicht of mag je zelf kiezen?
 • Zijn er cursussen intensief Engels of Spaans voorzien voor kinderen die het vereiste niveau niet beheersen?
 • Wat zijn de faciliteiten voor kunst- en wetenschappelijke vakken, vb. kunst en ambacht, muziek, IT, biologie, wetenschappen, hobbies, drama, koken en fotografie? Vraag om de klaslokalen, faciliteiten, materiaal en projecten eens te bekijken.
 • Welke godsdienst wordt er aangeleerd?
 • Hoe groot zijn de klassen en wat is de leerlingen/leraren-verhouding? Komt de grote van het klaslokaal overeen met het aantal banken?
 • Hoe zien de klaslokalen eruit? Controleer de grote, ruimte, netheid, verlichting, het meubilair en de inrichting. Is het een teken van creativiteit, vb. muurgrafieken, kaarten, posters, de tentoonstelling van het werk van de leeringen?
 • Wat zijn de kwalificatievereisten van de leerkrachten? Welke nationaliteit heeft de meerderheid van de leerkrachten? Vraag naar een lijst van het lesgevend personeel en hun kwalificaties.
 • Wat is de omzet van de leerkrachten? Een hoge cijfer is een slecht teken en bekent meestal dat de leerkrachten slecht betaald worden en werken in slechte toestanden.
 • Van welke landen komen de meeste leerlingen?
 • Wat is de omzet van de leerlingen?
 • Wat zijn de schooluren?
 • Wat zijn de semesters en de vakantieperiodes? Vakantieperiodes in het privéonderwijs zijn gewoonlijk langer dan in het staatsonderwijs (vb. 4 weken met Pasen en met Kerstmis en 10 weken in de zomer) en ze vallen niet vaak samen met de vakantieperiodes in het staatsonderwijs.
 • Is er transport voorzien naar en van het school en zijn er extra activiteiten?
 • Welke sportfaciliteiten zijn er? Waar zijn ze?
 • Welke excursies en schoolvakanties zijn er gepland?
 • Wat is de kwaliteit en de variëteit van het voedsel? Hoe ziet de eetzaal eruit? Heeft de school een diëtist?
 • Is er verblijfplaats voorzien (in geval van internaat)?
 • Welke medische faciliteiten voorziet de school, vb. ziekenhuis, dokter of een verpleegster? Is de verzekering voor ziekten en accidenten in de prijs inbegrepen?
 • Welke straffen worden er toegepast en voor welk soort wangedrag?
 • Welke verslagen worden er voorzien voor ouders en hoe vaak?
 • Wat zijn de terugtredingsvoorwaarden, indien je je kind wenst terug te trekken?
 • Welke kosten zijn er?
 • Wat zijn de extra's die je dient te betalen? vb. lunches, kunstmateriaal, sportmateriaal, excursies, kledij, gezondheid en accidentenverzekering, boeken en schrijfmateriaal
  Sommige scholen rekenen extra kosten aan voor kleine zaken.

Het is aangeraden om te controleren of een school herkend is door de Spaanse regering en of de school behoord tot een geaccrediteerde organisatie. De meeste Britse scholen in Spanje behoren to de 'National Association of British Schools in Spain ' (NABSS), waarvan de leden bezocht en goedgekeurd worden door Britse schoolinspecteurs. Men kan advies over de Britse scholen in Spanje bekomen bij de 'British Council' , Paseo Martínez Campos, 31, 28010 Madrid (913-373 500) of bij de 'European Council of International Schools'  (UK 01730-268244). Bij de ambassades in Spanje kan men ook info bekomen.

Het is van cruciaal belang om de scholen op je lijst te bezoeken gedurende het semester en om met de leerkrachten en leerlingen te praten ( spreek ook met oudleerlingen en hun ouders indien mogelijk), vooraleer je een laatste keuze maakt. Tracht een antwoord te verkrijgen op bovenstaande vragen en controleer de antwoorden indien mogelijk. Vertrouw niet op een prospectus of een directeur. Ga naar een andere school als je niet tevreden zou zijn met de antwoorden.

Als je uiteindelijk je keuze hebt gemaakt, begeleid de vooruitgang van je kind en luister naar zijn klachten. Vergelijk opmerkingen met andere ouders. Als er iets niet juist blijkt te zijn, tracht te achterhalen of de klacht gegrond is of niet. Als de klacht gegrond is, neem dan actie om zo het probleem op te lossen. Vergeet nooit dat jij (en je werkgevers) veel geld spendeert aan het onderwijs van je kind. Daarom moet je ervoor zorgen dat het toegevoegde waarde creëert.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: