Het schoolleven in Spanje

Talen, vakantie en schooluren

Het schoolleven in Spanje

Bij het kiezen van een geschikte school in Spanje dient men rekening te houden met vele aspecten zoals bv. de taal van de studie. Buitenlandse- en internationale privéscholen zijn de enige scholen in Spanje waar men doceert in het Engels. Vele meertalige, internationale scholen in Spanje hebben ook leerlingen die Engels- en Spaanstalig zijn.

Als je kinderen naar een andere school gaat, moeten ze alle vakken in het Spaans volgen. Voor de meerderheid van de kinderen is Spaans studeren geen moeilijke kwestie, vooral voor de kinderen onder de 10 jaar. De meeste kinderen passen zich rap aan aan een nieuwe taal en vorderen binnen de 3 tot 6 maand. Toch passen niet alle kinderen even snel aan aan een nieuwe taal en cultuur, vooral kinderen die ouder zijn dan 10 jaar. Zij ondervinden vooral problemen tijdens het 1ste jaar. Jongeren die al tweetalig zijn, zoals Nederlandse- en Scandinavische kinderen, hebben gewoonlijk geen problemen bij het leren van de Spaanse taal, terwijl Amerikaanse- en Brits kinderen het wat moeilijker vinden. In het algemeen zijn Spaanse kinderen vriendelijk tegenover buitenlandse kinderen, die vaak een reputatie vereisen (in het bijzonder in landelijke scholen)dat hun integratie bevorderd.

Sommige staatsscholen voorzien intensieve Spaanse lessen (schakellessen) voor buitenlandse kinderen, alhoewel dit afhangt van de school en de provintie of regio (vb. de regionale regering van Andalusië werkt met een schema voor niet-Spaanse- lagereschool studenten, zo'n 6000 kinderen van 122 verschillende landen, hoewel het schema tot op vandaag is geïmplementeerd in Málaga en Almeria). Het kan verstandig zijn om eerst te informeren over de beschikbaarheid van bijkomende Spaanse lessen vooraleer te kiezen waar men wil wonen. Buitenlandse kinderen worden getest en in een klas geplaatst naargelang hun niveau van het Spaans, zelfs al worden ze onderwezen met jongere kinderen. Kinderen die geen Spaans lezen, noch schrijven worden 1 jaar teruggeplaatst om zo hun gebrek aan Spaans en hun academische achtergrond bij te schaven. Het kind wordt toegewezen aan de juiste klas eens het kind voldoende kennis van geproken en geschreven Spaans heeft verworven.

Er is de optie om te betalen voor privélessen of je kind naar een andere school sturen waar er extra Spaanse lessen worden gegeven als de lokale school geen extra Spaanse lessen voorziet. Sommige ouders zenden hun kinderen naar een Engelstalige school voor een jaar, gevolgd door een opleiding in een tweetalige- of Spaanse school, terwijl andere mensen ervan overtuigd zijn dat het beter is om hun kinderen direct te laten starten in een Spaanstalige school. Het hangt vooral af van het karakter, de bekwaamheid en de wensen van het kind. In ieder geval zullen de intensieve Spaanse lessen de kinderen heel veel helpen vooraleer ze naar Spanje gaan.

Het probleem is dat staatsscholen in sommige regio's lesgeven in een regionale taal zoals; Baskisch, Catalaans en Galisich. Hoewel in sommige gevallen de ouders mogen kiezen in welke taal hun kinderen les zullen krijgen, vb. in Catalonië en Valencië (ook Costa Blanca) kinderen van 3 tot 12 jaar worden meestal onderwewen in het Catalaans. Spaans wordt een para uur in de week gegeven. Een regionale taal leren kan een groot probleem zijn, zowel voor buitenlandse kinderen als voor Spaanstalige kinderen. Niettemin worden er intensieve cursussen in de lokale taal gegeven aan kinderen die Spaans spreken. Als je in een gebied woont waar het onderwijs gedomineerd wordt door een regionale taal, is het aangeraden om je kind naar een privéschool te sturen.

Schooluren in Spanje

De schooluren variëren van school tot school. Meestal duurt een dag van 9u tot 16u, met 1 uur lunchpauze. Steeds meer scholen hebben geen lunchpauze en de lessen eindigen al om 14u. De lessen zijn gewoonlijk verdeeld in 2 blokken van 45 minuten. Sommige scholen bieden maaltijden aan, hoewel veel kinderen hun luchpakket meenemen of naar huis gaan eten wanneer de afstand van school naar huis klein is.

De meeste scholen voorzien een gesubsidieerde busdienst die volledig gratis is. Kinderen die ver van het school wonen worden opgehaald van aan hun huis en worden 's avonds weer afgezet. Bepaalde scholen starten vroeg (vb. om 8u) en voorzien activiteiten na het school tot 17 of 18u met de bedoeling om kindzorg te bieden aan werkende ouders.

Schoolvakantie in Spanje

Het academische jaar in Spanje begint midden september en eindigt midden juni. De voornamelijkste vakantieperiodes zijn; Kerstmis, Pasen en de zomervakantie. De leerlingen in Spanje hebben zeer lange schoolvakanties (vacaciones escolares) in vergelijking met andere landen. Het schooljaar bestaat uit 3 semesters. Één semester bestaat uit gemiddeld 11 weken. Deze periodes liggen vast en zijn allemaal gelijk doorheen het land, alhoewel ze kunnen aangepast worden in autonome regio's om rekening te houden met de lokale omstandigheden en speciale evenementen (zoals lokale fiestas).

In sommige provinties (vb. Málaga) is er ook een weekverlof in het midden van de lenteperiode (gewoonlijk in februari), gekend als de 'witte week' (semana blanca). Leerlingen die overgaan van de lagere school naar de middelbare school krijgen soms 2 weken zomervakantie extra. Dit houdt gewoonlijk een schooltrip (viaje de estudios) met een para leerlingen in. Verder zijn de scholen gesloten op publieke feestdagen binnen het semester.

De schoolvakanties worden op voorhand gepubliceerd door de scholen en de lokale gemeenschappen. Zo kunnen ouders hun reizen op tijd plannen. Kinderen zijn gedurende het semester verplicht om naar school te gaan, behalve indien ze naar de dokter of naar de tandarts moeten. Hierbij dient men dan ook de leerkracht op voorhand in te lichten.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: