Ziektekostenverzekeringen

Zorgverzekeringsstelsel in Zwitserland

Ziektekostenverzekeringen

Volgens de gezondheidszorgverzekeringswet (Krankenversicherungsgesetz - KVG) dient iedereen die in Zwitserland woont een basis gezondheidszorgverzekering (Grundversicherung) te hebben.

Iedereen die in Zwitserland komt wonen moet binnen drie maanden na aankomst een gezondheidszorgverzekering afsluiten. Je zult in meerdere gevallen naar bewijs hiervan gevraagd worden. Als je voor minder dan drie maanden werkzaam zult zijn in Zwitserland, maar kunt geen bewijs van ziektekostenverzekering uit jouw eigen land aantonen, dan moet je een Zwitserse verzekering afsluiten.

In sommige gevallen bestaan er uitzonderingen op het nemen van een verzekering:

  • als je een verplicht ziektekostenverzekeringssysteem in jouw land hebt, dat dezelfde medische kosten dekt in Zwitserland, als het basis verzekeringssysteem van Zwitserland.
  • als je in Zwitserland bent voor een uitwisselingsprogramma of ander internationaal programma (bijv. studenten, stagiaires en wetenschappers). In dit geval dient jouw school of werkgever al jouw medische kosten gedurende jouw verblijf in Zwitserland te dekken.
  • als je voor een korte periode naar Zwitserland wordt uitgezonden door een buitenlands bedrijf.
  • als je een diplomaat bent, of voor een internationale organisatie werkt.

Hoe krijg je een basis ziektekostenverzekering

Je kunt je verzekeren tegen de basis ziektekosten bij verzekeringsmaatschappijen - dit mag je zelf bepalen. De vergoedingen zijn hetzelfde bij alle verzekeraars, maar premies en aanvullende verzekering kunnen nogal verschillen. Vergelijk de verzekeringsmaatschappijen voordat je een keuze maakt, en bekijk welke verzekeringsmaatschappij het beste bij jou past.

Ziektekostenverzekeringen worden in Zwitserland meestal niet door jouw werkgever geregeld. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering. Alleen wanneer je werkgever een overeenkomst heeft met een bepaalde verzekeringsmaatschappij, en een gedeelte van de premies voor je betaalt (wat niet vaak het geval is), ben je beperkt in de keuze van verzekeraars.

Premies voor ziektekostenverzekeringen zijn in Zwitserland niet gekoppeld aan het salaris, maar worden berekend naar jouw persoonlijke risicoprofiel. De Zwitserse bonden subsidiëren premies voor families of personen met een laag inkomen.

Het Zwitserse ziekenfonds dekt alleen individuele personen en niet het hele gezin zoals in sommige andere Europese landen. Ieder gezinslid moet daarom apart verzekerd worden, ook kinderen.

Er zijn geen beperkingen met betrekking tot het veranderen van verzekeringsmaatschappij voor de basis verzekering, behalve dat je normaal gesproken een opzegtermijn van drie maanden hebt. De basisverzekering moet je vóór het einde van het jaar opzeggen en in sommige gevallen halverwege het jaar. Voordat je Zwitserland verlaat, kun je jouw verzekering opzeggen met een opzegtermijn van minimaal één maand.

Dekking van de basis verzekering

Verplichte ziektekostenverzekering dekt medische assistentie voor ziekte, ongevallen (indien deze niet gedekt zijn door een ongevallenverzekering) en zwangerschap. De verzekering dekt medische verzorging, opname in het ziekenhuis en door een arts voorgeschreven medicijnen.

Heb je alleen de verplichte basis verzekering, dan moet je een bijdrage doen aan de jaarlijkse medische kosten, tot aan een bepaald limiet per jaar. Dit gedeelte wordt berekent als een percentage van je totale jaarlijkse medische kosten met een jaarlijks maximum. Door voor een hogere "eigen risico" te kiezen, kun je de te betalen maandelijkse premie verlagen. Sommige verzekeringsmaatschappijen verlagen ook je maandelijkse premie als je gedurende een bepaalde periode geen kosten hebt gedeclareerd.

Tandheelkunde wordt niet door de basis verzekering gedekt. Wil je voor de tandartskosten verzekerd zijn en dit graag wil, moet je dit apart laten verzekeren. (Zahnarztversicherung, /assurance dentaire). Bijna alle verzekeringsmaatschappijen bieden deze optie, dus je hoeft waarschijnlijk niet met meerdere verzekeraars in zee te gaan.

Aanvullende verzekering

De meerderheid van de Zwitsers heeft een aanvullende verzekering. Meestal hebben de Zwitsers dit om in het geval van opname in een ziekenhuis een comfortabeler accommodatie te hebben en voor een bredere keuze aan behandelingen. In tegenstelling tot voor de basis verzekering, mogen verzekeraars jou voor een aanvullende verzekering weigeren, of alleen accepteren met bepaalde voorwaarden. Aanvullende verzekeringen (en tandheelkundige verzekeringen) kunnen een acceptatieperiode van drie maanden hebben.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: