Twoje nowe życie w Szwajcarii

Na dobry początek

Twoje nowe życie w Szwajcarii

Gazety codzienne, telewizja, a także radio i wiele stron internetowych pomogą Ci zapoznać się z życiem w Szwajcarii.

Rejestracja

Jeśli zamierzasz przebywać w Szwajcarii przez okres dłuższy niż trzy miesiące i / lub podjąć prace zarobkową, należy zgłosić to do władz lokalnych w ciągu 14 dni po przyjeździe. W każdym przypadku należy się zarejestrować przed rozpoczęciem pracy.

Przewóz dobytku

Jeśli Twoim miejscem zameldowania będzie teraz Szwajcaria, wolno Ci przewozić sprzęty gospodarstwa domowego, zwierzęta, pojazdy i rzeczy osobiste bez cła jako tzw. towary delokalizowane. Podczas przewozu, powinieneś okazać formularz 18.44 (zgłoszenie / wniosek do odprawy celnej towarów do przeniesienia) w dwóch egzemplarzach w urzędzie celnym. Możesz pobrać formularz ze strony internetowej Federalnej Administracji Celnej, jest również dostępny w organach Szwajcarii za granicą (ambasady i konsulaty).

Życie codzienne

Koszt życia w Szwajcarii są bardzo wysokie. Zurych i Genewa są nawet umiejscowione wśród najdroższych miast na świecie. Mieszkania i żywność są bardzo drogie. To samo odnosi się do obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych; premie nie są jednak potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia.

Zakwaterowanie

Powierzchnia mieszkalna w Szwajcarii jest bardzo mała. Szwajcarska ludność głównie osiedla się na centralnym płaskowyżu, znanym jako Mittelland. Od kilku lat występuje dotkliwy brak mieszkań w większych miastach, a ceny są odpowiednio wysokie (ponad 20% przeciętnego wynagrodzenia). W ten sposób trudne może okazać się znalezienia odpowiedniego zakwaterowania. Warunki wynajęcia mieszkania są ogólnie dobre. Kuchnie są najczęściej wyposażone w lodówkę, kuchenkę, itd. Jeśli szukasz mieszkania, polecamy wizytę w wyspecjalizowanych serwisach internetowych lub kontakt z agentami nieruchomości działającymi w wybranym regionie.

Zakupy

W dużych miastach jest wiele supermarketów i sklepów wszystkich typów. W mieście są przeważnie otwarte w porze lunchu. W soboty zamykane są o godzinie szesnastej lub siedemnastej, a w niedziele są zamykane. W czwartek lub piątek pracują do późna, nawet do godziny 8-mej lub 9-tej wieczorem. Na dużych dworcach kolejowych niektóre sklepy są otwarte do godziny dwudziestej bądź dwudziestej drugiej, również w soboty i niedziele.

Czas wolny

W Szwajcarii znajduje się wiele klubów i stowarzyszeń, które odgrywają bardzo ważną rolę w integracji cudzoziemców. Zapytaj lokalne władze o ich listę. Działalność kulturalna odbywa się przede wszystkim w dużych miastach. W wioskach, kulturalne i sportowe imprezy organizowane są przez ludzi tam mieszkających. Oprócz piłki nożnej, turystyka piesza i rowerowa są najbardziej popularnymi formy ćwiczeń.

Podatki

Podatek dochodowy jest pobierany zarówno przez rząd federalny (bezpośredni podatek federalny ), jak również przez kantony i gminy (podatki kantonowe i gminne). Każdy z 26 kantonów ma własne prawo podatkowe, obciążenia podatkowe wahają się od jednego do drugiego kantony. Na ogół podatnicy składają co rok deklaracje podatkowe, na podstawie których ustala się podatki dochodowe oraz od posiadanego majątku
Podatki są potrącane bezpośrednio (opodatkowanie u źródła) od wynagrodzeń pracowników zagranicznych, którzy nie posiadają pozwolenia na pobyt stały typu C, ale mają miejsce zamieszkania w Szwajcarii w ramach prawa podatkowego. Odliczenie jest następnie nakładane w przypadku wynagrodzenia brutto powyżej CHF 120.000 .-

W niektórych kantonach wszyscy podatnicy objęci są podatkiem kościelnym!

Nakładanie podatków w przypadku osób dojeżdżających do pracy na przejściach granicznych zależy od wielu czynników: miejsca zamieszkania, pracy, ale także od dodatkowych czynników, takie jak poziom płac.
Szwajcaria zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma innymi krajami.

Transport

Szwajcaria ma bardzo gęsty i wydajny system transportu publicznego. Dzień w dzień, wiele setek tysięcy pasażerów udaje się pociągiem lub autobusem do pracy lub szkoły. Ten zakres środków transportu również ma swoją cenę - bilety kolejowe są drogie. Wiele Szwajcarów korzysta zatem z tzw. ulgowych kart, które umożliwiają podróż za połowę ceny. Ceny są również ograniczone w wielu innych środkach transportu publicznego.

W miastach wielu ludzi podróżuje na rowerze do pracy lub w ich wolnym czasie. Wszystkie rowery wymagają naklejki (winiety), która jest obowiązkowa i ważna przez rok (od czerwca do maja). Może posłużyć jako ubezpieczenie od odpowiedzialności w wysokości dp 2 000 000 franków szwajcarskich. (Dostępne są na poczctach i w wielu sklepach).

Istnieje gęsta sieć autostrad w centralnym płaskowyżu w Szwajcarii. Pojazdy korzystające z systemu autostrad muszą mieć specjalną naklejkę na samochodzie (winieta). Kosztuje ona 40 CHF rocznie i można ją nabyć w urzędzie celnym, jak również w urzędach pocztowych i na stacjach benzynowych.

Uznanie Twojego prawa jazdy

W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy pobytu w Szwajcarii, możesz bez żadnych problemów prowadzić pojazd odpowiadający kategorii wymienionej w krajowym prawie jazdy, pod warunkiem, że osiągniąłeś minimalny wiek (co najmniej 18 lat dla motocykli, samochodów osobowych i ciężarowych, 21 w przypadku autobusów). Po tym okresie należy wymienić zagraniczne prawo jazdy na szwajcarskie (zawodowi kierowcy ciężarówek muszą to zrobić przed pierwszą podróżą).

Możesz wymienić swoje prawo jazdy w urzędzie ruchu drogowego w kantonie. Następujące dokumenty są wymagane:

  • wypełniony i podpisany wniosek
  • paszport lub inny dokument tożsamości
  • pozwolenie wstępne bądź na czas nieokreślony na stały pobyt
  • oryginalne prawo jazdy
  • aktualne zdjęcie do paszportu

Zmiana adresu

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, należy powiadomić departament policji odpowiedzialny za obcokrajowców / urząd imigracji w gminie w ciągu 14 dni od przeprowadzki. Będą oni informować o konieczności podjęcia konkretnych dalszych kroków.

Życie prywatne

Urząd stanu cywilnego w gminie jest odpowiedzialny za rejestrację urodzeń, zgonów i ślubów. Narodziny dziecka, na przykład, muszą być zarejestrowane w ciągu trzech dni od porodu.

Telefon w Szwajcarii

Numer kierunkowy do Szwajcarii to 41. Wybierz 0041 plus numer telefonu bez zera np.: 0041 (0)31 XXX XX XX.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: